Denne dag med Gud. kapitel 13. Fra side 21.     Fra side 21 i den engelske utgave.tilbake

Agenter for Himmelen. - 13. januar

”Til slutt et ord til dere alle: Ha det samme sinn, vis medfølelse, elsk hverandre som søsken, vis hjertelag og ydmykhet (den engelske oversettelse: vis høflighet)” 1. Pet. 3, 8.

Hvor stort behov har vi ikke for å kultivere, dyrke mildhet og høflighet. Ingen burde skamme seg for å vise et ømt, medfølende sinn overfor dem, som farer vill; for de som tror, at de ikke gjør noen feil er langt fra feilfri for Gud. Ingen trenger å tenke, at å vise medfølelse er noe å skamme seg over.

Når det blir en krise i et menneskes liv, og en annen forsøker å gi råd, vil det råd, som blir gitt, kun få innflytelse til det gode, hvis rådgiverens eksempel og ånd har hopet opp gode gjerninger. Et konsekvent liv, åpenbaringen av en alvorlig, Kristuslignende interesse for en sjel i fare, vil gjøre rådet effektivt og overtale og vinne sjelen tilbake til trygge stier. De, som er snare til å sensurere andre, som taler ord, som kan skjære og skade en allerede såret sjel, gjør Satans gjerning, og samarbeider med mørkets fyrste.

La de fristede og prøvede sjeler huske, at når tukt, refselse, når dem, er det Herren, som ønsker å frelse dem fra evig død. La sjelene som blir refset, huske at ”dem, Jeg elsker, refser og tukter Jeg” (Åp. 3, 19)

Den menneskelige representant, fylt av Kristi Ånd, vil våke over sjelene som en som skal avlegge regnskap. Kristi krav hviler på oss, og vi må forstå vår plikt og gjøre den i Gudsfrykt, idet vi alene tenker på å gi Ham ære og ikke selv være utro. La ingen tanke på oss selv eller hensyn til naturlige følelser bli næret, så leppene forblir tause. Tal fryktløst. Med hjertet fylt av medlidenhet og kjærlighet til sjeler, advar, irettesett og be inntrengende.

Slutt aldri å arbeide for en sjel, mens det ennå er en gnist av håp. Dine ord kan ramme sjelen. Åh, da må du være forsiktig og kle dem i Jesu kjærlighet og mildhet. Bløtgjør ethvert uttrykk i din tale med kjærlighet og sympati. Som du behandler andre og som du dømmer andre, vil Herren behandle og dømme deg. La den, som bekjenner seg til å være et Guds barn, praktisere Kristi lærdommer. Hvis han føler seg tvunget til å såre, la ham da også føle plikten til å hele like sterk. Sannheten skal alltid uttrykkes med Kristi kjærlighet dvelende i sjelen. - Brev 70, 13. januar. 1894, til ”Dear Brethren in Responsible Positions in the Review and Herald Office.”

neste kapitel