Denne dag med Gud. kapitel 131. Fra side 134.     Fra side 134 i den engelske utgave.tilbake

Å Frigjøre Seg fra Synd. - 5. mai.

”Den som skjuler sine misgjerninger, har ingen lykke, men den, som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet.” Ordspr. 28, 13.

For en babylonisk kappe og en ussel skatt av gull og sølv, var Akan villig til å selge seg til det onde, bringe Guds forbannelse over sin sjel, miste all rett til en rik besittelse i Kanaan og tape enhver utsikt for fremtiden til en udødelig arv på en nyskapt jord.

Så stor hadde hans frekkhet og påståelighet vært, at Josva til slutt fryktet, at han ville hevde sin uskyld på en sådan måte, at han ville vinne menighetens sympati og lede dem til å vanære Gud. Han ville ikke ha tilstått, om han ikke hadde håpet på således å unngå følgene av sin kriminelle handling. Det var dette håp, som førte til hans tilsynelatende åpenhet, da han bekjente sin skyld og beskrev detaljene. Når enhver sak er avgjort til liv eller død og alle de fordømte står uten håp foran Guds domstol, vil de skyldige bekjenne på samme måte som Akan. - Bekjennelser vil på dette tidspunkt komme for sent til å kunne frelse synderen.

Det er mange bekjennende kristne, hvis bekjennelser av synd likner på Akans. De vil på helt alminnelig grunnlag erkjenne sin uverdighet, men de nekter å bekjenne de synder, hvis skyld tynger deres samvittighet, og som har skapt Guds mishag. Således skjuler mange: selviske synder, overgrep, uærlighet overfor Gud og nesten, synder i familien og mange andre synder, som burde bekjennes offentlig.

Ekte anger springer ut fra en fornemmelse av syndens offensive karakter. Disse alminnelige bekjennelser er ikke frukten av sjelens sande, helhjertede ydmykhet for Gud. De etterlater synderen med en selvtilfreds ånd, så han tror, at han kan fortsette som før, men hans samvittighet blir forherdet, inntil advarsler, som før kunne vekke ham, nesten ikke greier å produsere en fornemmelse av fare, og etter en stund vil hans syndefulle ferd forekomme ham å være både rett og riktig. Altfor sent vil hans synder finne ham utenfor; da kan hans synder ikke lengre renses ved offer eller ofring for evig. - Det er kjempestor forskjell på å tilstå fakta, etter at de er bevist; og å bekjenne synder, som kun er kjent av oss selv og av Gud. – The Signs of The Times, - 5. mai 1881.

neste kapitel