Denne dag med Gud. kapitel 132. Fra side 135.     Fra side 135 i den engelske utgave.tilbake

Frelsens Innerste Hemmeligheter. – 6. mai.

”For dere var fordum mørke, men nå er dere lys i Herren; vandre som lysets barn ” Ef. 5, 8.

Han som bød lyset å skinne ut fra mørket, spreder lyset inn i sinnet til enhver som virkelig ønsker å se Ham ordentlig på alvor, som elsker Ham mer enn alt annet, og som viser usvikelig tro og tillit til Ham. Hans lys skinner inn i sinnets kamre og inn i sjelens tempel. Hjertet blir fylt med lyset fra kunnskapen som skinner i Jesu Kristi ansikt. Og med lyset følger åndelig forståelse.

Idet vi villig gir etter for sannhets bevis og vandrer i det lys, som skinner på vår sti, mottar vi stadig større lys. Ved kraften som kommer gjennom Guddommelig herlighets åpenbarelse, vokser vår åndelige forståelse stadig. (TDG 135, 3) Kristi kunnskap om sannhet var direkte, positiv, uten noen skygge. Jo nærmere samkvem et menneske har med Jesus Kristus, desto mer omhyggelig vil han være med å behandle sine medmennesker respektfylt, høflig og rettferdig. Han har lært av Kristus, og han følger Hans eksempel i ord og handling. Ved tro er han forent med Kristus. ”Vi er Guds medarbeidere.” 1. kor. 3, 9.

Kristi forbønn gjaldt enighet og samhold blant Hans etterfølgere. Det er denne enhet som vil overbevise verden om, at Gud sendte Sin Sønn for å frelse syndere. Vi tjener Kristus ved å vise sann, ren, hellig kjærlighet til hverandre. De som er utvalgt til å knytte seg til Guds institusjoner må være overgitte, selvfornektende, selvoppofrende mennesker, som ikke lever for å behage seg selv, men for å behage deres Mester. Disse er mennesker, som vil være til ære for Herrens institusjoner.

Kunnskap om Gud og om Kristus er avgjørende viktig for frelse. Vi taper uendelig meget hver eneste dag, hvis vi ikke til stadighet lærer mer om Kristi ydmykhet og sagtmodighet. De, som lærer av Kristus, oppnår den aller høyeste utdannelse. Gjennom tro og avhengighet av Kristi frelsende nåde, vokser Hans elever i kunnskap og visdom. De elsker og priser Frelseren.

De, som er frelst, må i dette liv gjøre det til sin daglige oppgave å motta Guds nåde, ikke for å samle i selviskhet, men for å gi velsignelsen, Gud ga dem, videre til dem, som er forbundet med dem, for å hjelpe dem til også å oppnå en utdannelse i åndelige ting. – Brev 191, 6. mai 1901, til W. L. Hoover

neste kapitel