Denne dag med Gud. kapitel 133. Fra side 136.     Fra side 136 i den engelske utgave.tilbake

Oppskriften på en God Helse. - 7. mai.

”Enten dere altså spiser eller drikker, eller hva dere gjør, så gjør alt til Guds ære! ” 1.Kor. 10, 31.

Herren forlanger ikke, at Hans budbærere skal presentere de skjønne sannheter i helsereformen på en måte, som vil skape fordom i andres sinn. La ingen legge snublesteiner i veien for dem, som lever i mørke og uvitenhet. Presenter avholdsprinsippene i deres mest tiltrekkende form. La alle, som arbeider for å fremme helsereformen anstrenge seg alvorlig på, at gjøre den til alt, de påstår, den er.

Spørsmålet angående diet burde studeres tålmodig. Vi trenger kunnskap og kloke avgjørelser for å bevege oss fornuftig i denne sak. Naturens lover skal ikke avvises, men adlydes. Helsen burde få omhyggelig oppmerksomhet. Noen avstår samvittighetsfullt fra å spise upassende føde, men samtidig feiler de ved ikke å spise de matvarer, som er nødvendige for skikkelig og tilstrekkelig næring til kroppen. Motarbeid aldri helsereformen ved å unnlate å spise sunn, tiltalende mat i stedet for de skadelige fødemidler, som vi har kassert.

Stor takt og forsiktighet bør utvises, når man tilbereder retter, som skal erstatte det, som hitinntil har vært den alminnelig brukte diett hos mange familier. Dette arbeid krever både tro, ærlig og oprigtig hensikt og forent anstrengelse av alle, ellers vil det bli motstand mot helsereformen. Vi er alle dødelige og må forsyne oss med tiltalende, sunn mat. De som ikke forstår å koke hygienisk, bør lære å sette gode ingredienser sammen på en sådan måte, at det blir til appetittvekkende retter.

La oss gjøre intelligente fremskritt ved å forenkle vår diett. På grunn av Guds forsyn, produserer alle land fødevarer, som inneholder tilstrekkelig næring til å bygge opp systemet. Disse kan gjøres til helsebringende appetittvekkende retter.

Uten kontinuerlig å bruke genialitet og oppfinnsomhet, kan ingen utmerke seg i helsebringende kokekunst. Men alle som er åpne for inntrykk og forslag fra Den Store Lærer, vil vokse i kunnskap og i dyktighet. De vil lære seg mange ting, og vil også være i stand til å undervise andre; for Kristus vil gi dyktighet og forståelse. Brev 177. – 7. mai 1901. – Til brødrene og søstrene i The Iowa Conferense.

neste kapitel