Denne dag med Gud. kapitel 134. Fra side 137.     Fra side 137 i den engelske utgave.tilbake

Forberedelse til Himmelen. – 8. mai.

”For hvem gir vel deg fortrin? Og hva har du, som du ikke har fått? Men om du nå har fått noe, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det?” 1. Kor. 4, 7.

Det er for at mennesket skal oppnå det liv, som kan måles med Guds liv, at Gud ødelegger hans verdslige ambisiøse planer, som, hvis de hadde fått fylle sinnet, ville ha gjort ham uskikket til den fremtidige verden.

Gud tester oss alle. Han viser oss Sin tillit ved å utstyre oss med talenter, for å se, om vi vil være fullkommen uselviske i den måte, vi bruker dem på. Han sier klart til oss: ”Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.” (Luk. 16, 10) ”Og dersom dere ikke har vært tro i det, som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til eget eie?” (vers 12)

La oss huske, at vi skal testes av Kristi kongedømmes lover. Vi er ikke våre egne, så vi kan gjøre, hva vi har lyst til. Vi er kjøpt for en pris, og Kristi kongerikes lover, de hellige 10 bud presenterer den standard, som vi skal nå. Herren er skinnsyk, nidkjær, når det gjelder Hans lov. Han prøver ethvert menneske, om det vil adlyde eller ikke.

Mennesket syndet, og døden er syndens straff. Kristus bar straffen, og sikret mennesket en nådetid. Vi lever nå i denne nådetid. Vi har fått den mulighet å bevise vår verdi for Ham, som ga Sin enbårne Sønn, for at vi ikke skulle fortapes, men få evig liv.

En er Vår Mester, nemlig Kristus. Vi bør huske, at vi er Hans blod-kjøpte arv. Guds vilje skal bli vår vilje. Fysiske, mentale og åndelige gaver er plassert i vår besittelse. I Bibelen er Guds vilje fremsatt klart og enkelt. Gud forventer, at alle mennesker skal bruke sine evner på en måte, som vil gi dem en voksende kunnskap om de ting, som hører Gud til, og vil sette dem i stand til å gjøre fremskritt, så de blir mer og mer svslebne, foredlede og rensede.

I denne verden skal menn og kvinner kvalifisere seg til en plass blant Himmelens adel. I denne verden skal de forberede seg, så de er tilpasset livet ved hoffet der oppe. De, som tar opp denne gjerning, som Bibelen fordrer, vil, ved Kristi nåde, bli eksempler på det, som alle må være, som går inn gjennom portene til staden. – Brev 80. – 8. mai 1903. – Til dr. J. H. Kellogg.

neste kapitel