Denne dag med Gud. kapitel 135. Fra side 138.     Fra side 138 i den engelske utgave.tilbake

En Advarende Drøm. – 9. mai.

”Ve den som gir sin neste å drikke av sin brennende vredes skål, ja drikker dem drukne,” Habakuk 2, 15. (Den engelske tekst: ”Ve den, som gir sin nabo å drikke, som setter din flaske foran ham og gjør ham full.”)

Jeg drømte, at jeg undret meg over, hvorfor du, (denne bror eide en lystbåt på vestkysten) var så meget borte fra ditt hjem og din familie, fra Guds Hus på sabbaten og fra bønnemøtet. - Straks befant jeg meg om bord i din båt. - Der var det en jovial gruppe menn, som talte og lo, fortalte vitser og spilte kort. Du var et med dem. Jeg så at bordene var dekket med en matkvalitet egnet til å imøtekomme selskapets forvente appetitt. Jeg hørte, at de ropte og krevde alkohol.

Jeg så forskrekket opp da jeg hørte din stemme, ___ ___, en bekjennende Kristi disippel si: ”Her, mine Herrer” Forskjellige viner ble plassert foran dem, de delte dem og du drakk sammen med dem.

Den unge mann, som så mange ganger forklarte mine drømmer for meg, talte til deg og sa: ”Spise og drikke med drankeren…. Hvem kjøpte disse flasker med alkohol?” Du svarte: ”Jeg kjøpte dem, for jeg kunne ikke få kammeratene til å seile med meg, hvis jeg ikke tilfredsstilte deres appetitt i den retning.”

Dette er tilstrekkelig bevis for, at du ikke behager Gud, og at du anbringer deg selv der hvor Satan kan friste deg. Du gjør et farefullt offer for å tilfredsstille din ualminnelig store trang til å være på vannet. Hvis du velger dette fremfor å utføre det arbeid, Gud ønsker, du skal gjøre, vil du ikke få lov til å fortsette din kurs lenge. Du vil miste begge verdener.

Etter denne drøm har jeg hatt en annen. Jeg drømte, at du igjen brukte tobakk. Jeg tenkte, at disse elendige vaner, som du tidligere vant seir over, igjen er blitt introdusert i ditt liv og at du nå går tilbake, skritt for skritt, til mørkret og selger din sjel på billigsalg. Det får meg til å spørre deg, ___ ___, Hva tenker du å gjøre? Du er i ytterste fare. Faren er truende nær.

Jeg advarer deg, som en mor ville ha advart sin sønn, unngå disse ting, som er en fare for din moral og vll kaste skam på deg, idet du dyrker en fordervet appetitt. Jeg skriver disse få sider som en ambassadør for Kristus. Akt deg, så du ikke ser bort fra advarselen, som er gitt. – I kjærlighet! - Ellen G. White. – Brev 5, - 9. mai 1877.

neste kapitel