Denne dag med Gud. kapitel 138. Fra side 141.     Fra side 141 i den engelske utgave.tilbake

Bed, Tro, Krev. – 12. mai.

”Falske lepper er en vederstyggelighet for Herren: men de som går frem med ærlighet, er Ham til velbehag.” Ordspr. 12, 22.

Jeg har et arbeid å gjøre og i Kristi nåde skal jeg utføre det. Min eneste bekymring gjelder dem, som har så mye lettere for å tro en løgn enn en sannhet. Hva skal jeg gjøre for dem? Hva skal jeg gjøre for å frelse dem, så de ikke skal konstruere løgn, eller elske løgnen etter at den er skapt? Alt, jeg kan gjøre, er å presentere Jesus, den dyrebare Frelser, for dem som deres forbilde. Hvis de elsker Jesus vil de bli rene, uskadelige, ubesmittede. De vil heller omgi seg med troens atmosfære enn med en atmosfære av tvil, skeptisisme og vantro. De vil tale om Jesus, om himmelen, om de kristne plikter, den kristne kamp og hvorledes de kan motstå Satans krefter med suksess. De vil ikke være som rovgriske gribber, som mesker seg med sitt bytte: det, de antar for å være andres feil.

Å, måtte Jesus åpenbares for dem! Å, måtte de elske å dvele ved Hans uforlignelige betagende personlighet! Å, måtte deres hjerter kunne lære å se med Hans kjærlighets øyne, da ville vi ikke være uvitende om Satans utspekulerte forførelser. Våre våpen ville vendes mot våre mest dødelige fiender. I tro burde vi se det klare lys; de himmelske englers øyne intens rettet mot oss i kjærlighet for å legge merke til vår helligelse. I tro burde vi se Satan iaktta oss ved hvert feiltrinn, - alt, han kan bruke imot oss, idet han drar fordel av vår mangel på enhet og kjærlighet så han kan skape krokede veier og med jublende triumf anklage våre feiltrinn inn for Guds engler.

Mens vi står maktesløse i vår kamp for å motstå syndens gjerninger og Satan, er det sørget for hjelp. Bed og dere skal få. To eller tre kan gjøre krav på løftet, hvis de ber om noe i Hans navn, vil Han gjøre det. Han vil bli forespurt om å gjøre disse ting for oss.

Å, min bror, føl deg ikke så uavhengig, at du ikke vil be om hjelp hos Den Eneste, som kan gi deg den assistanse, du trenger for å bryte Satans snare. Du er nødt til å være vaktsom, ivrig, trofast og sann; ydmyk og tillitsfull, full av mildhet og medfølelse.

Begynn arbeidet i ditt eget hjerte og så, med ditt hjerte døpt med Kristi Ånd, led dine barn til Guds Lam. – Brev 11. – 12. mai 1883, - til en legbror i California.

neste kapitel