Denne dag med Gud. kapitel 139. Fra side 142.     Fra side 142 i den engelske utgave.tilbake

Å Elske å Adlyde. – 13. mai.

”Dersom dere holder Mine bud, da blir dere i Min kjærlighet, likesom Jeg har holdt Min Fars bud og blir i Hans kjærlighet.” Joh. 15, 10.

Kristus legger vekt på betydningen av Sitt folks lydighet mot Guds lover. De må ha en intelligent kunnskap om dem og må bringe dem inn i deres daglige liv. Det er ikke mulig for et menneske å holde Guds lov, kun hvis han er i Kristus, og Kristus er i ham. Det er ikke mulig for ham å være i Kristus, og å ha lys over Hans bud, samtidig med at han overser det minste av dem. Ved stødig, villig lydighet mot Hans Ord beviser han sin kjærlighet til Guds Utsendte.

Å Ikke holde Guds Bud er ikke å elske Ham. Ingen vil holde Guds Lov, som ikke elsker Ham, som er Faderens Enbårne. Og det er ikke mindre sikkert, at hvis de elsker Ham, vil de uttrykke sin kjærlighet ved lydighet mot Ham. Alle som elsker Kristus vil bli elsket av Faderen, og Han vil åpenbare Seg for dem. – I alle deres nødssituasjoner og når de føler seg forvirret, vil de ha en hjelper i Jesus Kristus.

At Kristus skulle vise Seg for dem, og samtidig være usynlig for verden, var et mysterium for Hans disipler. De forsto ikke Kristi Ord i deres åndelige betydning. De tenkte på den ytre, synlige fremtoning. De kunne ikke forstå den kjensgjerning, at de kunne ha Kristi nærvær hos seg, og likevel kunne Han være usett i verden. De forsto ikke betydningen av en åndelig åpenbarelse.

Den Store Lærer lengtet etter å gi disiplene all den oppmuntring og trøst som mulig, for de skulle testes grundig og smerteligt. Men det var vanskelig for dem å skjønne Hans ord. De måtte ennå lære, at det innvortes åndelige liv, duftsatt med kjærlighetens lydighet, ville gi dem den åndelige kraft, de trengte.

Selve bildet av Gud skal inntrykkes og reflekteres av menneskeheten. Det kalde hjerte skal bli oppkvikket og gløde av guddommelig kjærlighet – en kjærlighet, som slår i takt med Frelserens kjærlighet, som Han har bevist for deg. Hvis ingen prøver forstyrrer Guds folk, vil folkets tro aldri bli kjent, heller ikke styrken på det anker, som holder den menneskelige ”bark” i sikkerhet. - Manuskript 44. – 13. mai 1897. – ”Kristi Representanter”

neste kapitel