Denne dag med Gud. kapitel 14. Fra side 22.     Fra side 22 i den engelske utgave.tilbake

Har du spurt? - 14. januar

“Herren er god mot dem, som venter på Ham og søker Ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren.” Klagesangene 3, 25. 26.

Herren ønsker at vi skal be for å få. De himmelske budbærere venter på den alvorlige bønn, så drar de nær til den sultne, tørstige sjel. Søk derfor Gud av hele din sjel. Vent på Gud. De himmelske budbærere vil tømme seg selv opp i de gyllne rør, og flyte ned i de gyllne oljekar, som brukes til å opplyse andre. Hvis du ber og tror, vil du også motta. Gå aldri, aldri tom for den gyllne olje, for den vil holde dine lamper brennende.

Tro, at du får de ting, du ber om, og du vil få dem. Kom med et ydmykt hjerte, men legg frem løftet. Tro så, at du vil få, og du vil få. Navnet, Vår Frelsers allmektige navn, er vår garanti og vår frimodighet. Gud selv presenterer Seg Selv for oss som En, som hører bønner. Hold deg nær til Gud på den faste grunn, så du kan få det vitnesbyrd av Den Hellige Ånd, at du er en av Hans utvalgte, trofaste og tillitsfulle.

Gi aldri Satan lov til å gjøre deg motløs. Legg deg ikke tillitsfull til rette i hendene til M_____, men legg deg til rette i Guds hender. Be; dyrk ydmykhet og saktmodighet; overgi din sjel i Guds varetekt. Gjør deg i alt, du foretar deg, avhengig av Guds Ånd, for Han er din styrke og din effektivitet. Herren trener oss stadig gjennom vanskeligheter. Be, be; Vær alltid i bønn. Overlat alt til Gud i bønn – dine forretningsaffærer, dine skuffelser, dine gleder, din frykt.

Gjør dette, N____, og du vil få en fornemmelse av Herrens nærvær, og takk og takknemmelighet vil strømme ut fra ditt hjerte og fra dine lepper i vokal pris. Ditt hjerte vil føle seg fyllt og rik, og du vil synge for Gud i ditt hjerte.

Flytt opp på et høyere stade. Ta ikke del i billig tale, men la sjelen gjennom dine lepper uttrykke Jesu kjærlighet.

La oss alltid være nøkterne, edruelige, respektfulle, når vi har med Guds Ord å gjøre. Vi må bruke vårt talent til å tale, synge eller enhver annen gave, som vi har fått til å bruke og utvikle, på rette måte; for det har evige konsekvenser. Vår tale skal være ren, all slags konversasjon skal være hellig, idet vi drar nær til Gud, og Han nær til oss. – Brev 166, 14. januar 1897, til et ektepar i arbeidet

neste kapitel