Denne dag med Gud. kapitel 140. Fra side 143.     Fra side 143 i den engelske utgave.tilbake

Den Medfølende Kristne. – 14. mai.

”Jeg skal heretter ikke tale meget med dere; for verdens fyrste kommer, og han har intet i Meg.” Joh. 14, 30.

I alle Sine levevaner ga Frelseren et eksempel på, hva Gud ønsker Hans menighet på Jorden skal være. Fortell dette til folket. Kristus ønsker å presentere Sin menighet for Faderen uten flekk eller lyte.

Fra Sine første leveår var Frelserens liv et liv i fattigdom. Hans barndom ble tilbrakt i slit. Arbeidende ved tømrerens benk, bærende de byrder som tilfalt Ham som et medlem av familien, ble Han ofte trett. Han levde i en korrupt tid. Likevel var Han uberørt av det onde, som omga Ham, Han var upåvirket av dem, som var kunstlete og onde. På de åpne sletter og midt i naturlandskapene fant Han hvile fra arbeidet og mat til det åndelige liv. Idet Han søkte under overflaten, samlet Han kunnskap fra naturens mysterier, som fylte Ham med fred og glede.

Gjennom de år Han arbeidet offentlig, ble Frelseren konstant overvåket av slu, utspekulerte, hyklerske og skinnhellige menn. Spioner var alltid på sporet av Ham for å oppfange noe fra Hans lepper, som de kunne bruke til å skape fordom imot Ham. Igjen og igjen forsøkte de å få det til å se ut som om Han var skyldig i noe galt. De skapte anledninger, der de la feller for Ham ved å presentere spørsmål for Ham, hvis svar de håpet å kunne bruke til å fremkalle folkets fordømmelse mot Ham. Men ved hvert forsøk ble de tvunget til trekke seg tilbake fra slagmarken, forbitrede og forvirrede, slått. Deres aksjoner ble avslørt i deres sanne lys ved Kristi svar. Frelserens taler presenterte en sannhetens kraft for folkemengdene som lyttet. Til og med de, som ble sendt ut for å spionere på Hans bevegelser var tvunget til å vende tilbake med følgende rapport til dem, som sendte dem: ”Aldri har noe menneske talt som Han” (Joh. 7, 46)

La din konversasjon være med elskelig nåde, for Kristus lytter til de ord, du taler. La medfølelse for andre være blandet i alt, du sier, da vil du åpenbare Kristi karakter. Kristi oppførsel var mild og fordringsløs. Som Hans etterfølgere skal vi ha del i Hans natur. Vi trenger å være Den Store Lærers elever hver eneste dag, for at atmosfæren omkring sjelen kan være fylt med åndelig liv. – Brev 158. – 14. mai 1908. – til Edson White

neste kapitel