Denne dag med Gud. kapitel 141. Fra side 144.     Fra side 144 i den engelske utgave.tilbake

Trin for Trin. – 15. mai.

”Hans Herre sa til Ham: Vel du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, Jeg vil sette deg over meget; gå inn til Din Herres glede!” Matt. 25, 21.

Å. hvor mange er det ikke som venter på anledningen til å gjøre et stort selvoppofrende arbeid og som overser den lille daglige prøve, som Gud sender for å bevise selvoppofrelsen. Det er de små ting i livet som utvikler menns og kvinners ånd og utgjør deres karakter. Disse små hendelser kan ikke forsømmes, for da vil vi ikke være forberedt til å tåle de alvorlige prøver, når de kommer for å bæres.

Din karakterdannelse er på ingen måte slutt. Hver eneste dag blir en god eller en dårlig stein plassert i muren. Enten bygger du skjevt eller nøyaktig og korrekt og skaper et skjønt tempel for Gud. Derfor, vent ikke på store anledninger, så du forsømmer de nærværende små anledninger til å gjøre små vennlige handlinger. Med ord, ved stemmeføring, ved bevegelser og med blikk kan du representere Jesu ånd. Den, som forsømmer disse små ting, og likevel smigrer seg selv med, at han er parat til å utføre vidunderlige ting for Mesteren, vil stå i fare for å feile totalt.

Livet består ikke av store ofre og vidunderlige foretak, men av små ting. Vennlighet, kjærlighet og høflighet er kjennetegnene på en kristen. Du trenger til å gi etter for de dyrebare kvaliteter, som eksisterte i Jesu karakter. I vårt samkvem med hverandre bør vi alltid huske, at det finnes kapitler i andres erfaring, som er skjult for dødeliges øyne. Det er tragiske historier, som står opptegnet i himmelens bøker, som blir hellig bevoktet mot byttesøkende øyne. Der står det registrert lange, harde kamper under prøvende omstendigheter, begynnende i selve hjemmet, som dag etter dag suger ut motet, troen og tilliten, inntil selve manndommen synes å falle i ruiner. Men Jesus vet om altsammen, og Han glemmer aldri. For sådanne er vennlige og følelsesladede ord velkomne som et smil fra en engel. Et sterkt, hjelpende håndtrykk fra en sann venn er mer verdt enn gull og sølv. Det hjelper en mann å gjenvinne sin mandighet. – Brev 16. – 15. mai 1886. – til to leger ved Helena Sanitarium.

neste kapitel