Denne dag med Gud. kapitel 144. Fra side 147.     Fra side 147 i den engelske utgave.tilbake

Troskap mot Faderens Familie. – 18. mai.

”For at det ikke skal være splid i legemet, men lemmene skal ha samme omsorg for hverandre. Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om et lem hedres, da gleder alle lemmene seg med. Men nå er dere i Kristi legeme og Hans lemmer, hver etter sin del.” 1. Kor. 12, 25-27.

I Kristus er vi alle medlemmer av en familie. Gud er vår Far, og Han forventer, at vi fatter interesse for medlemmene i Hans hus. – Som grener i det faderlige vintre, får vi næring fra samme kilde, og ved villig lydighet, blir vi et med Kristus.

Hvis et medlem i Kristi familie faller i fristelse, skal de andre medlemmer ta vare på ham med vennlig interesse, idet de søker å stoppe de føtter, som går seg vill på feile stier, og vinne ham tilbake til et rent, hellig liv. Denne tjeneste krever Gud av ethvert medlem i Sin menighet. (Se 1. Kor. 12, 12-27)

Noen har ingen levende åndelig erfaring, fordi de ikke mottar og spreder lys. De blir ofte overrasket av fristelser, som kommer i så fascinerende former, at de ikke gjenkjenner dem som svikefulle bedrag fra den lumske fiende. Hvor viktig er det ikke, at de tilegner seg den nødvendige erfaring, som de bør ha. Medlemmene i Herrens familie skal være vise og årvåkne, idet de gjør alt i deres makt for å frelse deres svakere brødre fra Satans hemmelige skjulte nett.

Dette er hjemmemisjonsarbeid og det er like hjelpsomt for dem, som utfører det, som for dem det blir gjort for. Den vennlige interesse, vi viser i vår hjemmekrets, de sympatiske ord vi tiltaler våre brødre og søstrer med kvalifiserer oss til arbeidet for medlemmene i Herrens hus, som vi skal leve sammen med gjennom evighetenes evighet, hvis vi fortsetter å være lojale mot Kristus.

” Vær tro inntil døden” sier Kristus, ”Og Jeg vil gi dere livets krone” (Åpenbaringen 2, 10) Derfor, hvor omhyggelig skulle medlemmene i Guds familie ikke vokte sine brødre og søstrer! Gjør deg til deres venn! Hvis de er fattige og mangler mat og klær, hjelp dem med deres fysiske så vel som deres åndelige behov. Således vil du bli en dobbel velsignelse for dem.

Hvor nennsom skulle vi ikke være i vår omgang med dem som strever for å få livets krone. Den som i kjærlighet og følsomhet har hjulpet en sjel i nød kan kanskje en annen gang selv trenge medfølende ord med håp og mot. – Manuskript 63. – 18. mai 1898. – ”Hjemmemisjonsarbeid.”

neste kapitel