Denne dag med Gud. kapitel 15. Fra side 23.     Fra side 23 i den engelske utgave.tilbake

Hjelpen er lovt. - 15.januar.

”Mitt ord, er ikke det som en ild, lik en slegge, som knuser fjell? Sier Herren.” Jer. 23, 29.

Herren ønsker, at Hans barn skal spille sin rolle på en god måte, og at de skal holde fred med hverandre gjennom Kristus, fredsgiveren. Når Kristus bor i hjertet, arbeider kreftene i hele legemet i enhet og harmoni. Hele individets forstand og følelsene vet, hvordan de skal arbeide sammen som en enhet. Som en konge på sin trone styrer forstanden det arbeidende maskineri.

Det er nok mulig, at mye arbeid gjenstår på din karakter bygning, at du er en ru stein, som må hugges firkantet og poleres, før den er egnet til å fylle en plass i Guds tempel. Du trenger ikke å bli overrasket, om Gud fjerner dine karakterbrist med hammer og meisel, inntil du er klar til å fylle den plass, Han har forberedt til deg. Intet menneske kan gjøre dette arbeid. Dette kan bare gjøres av Gud. Og vær sikker, Han vil ikke slå et mislykket slag. Hvert eneste slag er slått i kjærlighet, til beste for din evige fremtid og lykke. Han kjenner dine sykdommer og arbeider for å helbrede, ikke for å ødelegge.

Hvorfor vender vi ryggen til guddommelig visdom og tar imot menneskelig visdom? Gud ser den vanære vi viser Ham. Han vet at vi ikke kan finne noen trøst for vår smerte hos mennesker, og Han har medlidenhet med oss, fordi vi er så trengende, likevel er vi uvillige til å gjøre Ham til vår fortrolige, vår byrdebærer. Han ser, at mennesker ser med ringeakt på den kjærlighet og barmhjertighet, som er skaffet til veie til dem, og Han sier bedrøvet: ”Men dere vil ikke komme til Meg, slik at dere kan ha liv.” Johannes 5, 40.

Vår vantro er en fornærmelse mot Den, som har gjort så meget for oss. Han vil aldri forsømme dem, som kommer til Ham. Til den stakkars døende sjel, som er trett av å søke hjelp hos mennesker, som kun har bedradd og glemt ham, sier Kristus: ”hvis de da ikke søker vern hos Meg, og slutter fred med Meg, ja, slutter fred med Meg.” (Den engelske tekst: ”La ham gripe tak i Min styrke, så Han kan slutte fred med Meg, og Han skal slutte fred med meg.”) Jesaja 27, 5.

Kristus ønsker å kunne si om Sitt folk som Han sa om Det Gamle Israel: ”Blant folkene gikk det ord om din skjønnhet, for den ble fullendt ved all den stas (Kristi rettferdighetskledning), Jeg hadde på deg, lyder ordet fra Herren Gud.” - Esekiel 16, 14. Manuskript 5, 15. januar, 1901, ”En meget betimelig hjelp.”

neste kapitel