Denne dag med Gud. kapitel 150. Fra side 153.     Fra side 153 i den engelske utgave.tilbake

Iver For Sannheten. – 24. mai.

Og Herren, Han som drar foran deg, Han skal være med deg – Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg; du skal ikke frykte og ikke reddes.” - 5. Mos. 31, 8.

Intet i denne verden, ingen jordiske yndlings-beskjeftigelser eller noen fornøyelse, kan erstatte Guds gunst. Uten Ham som vår venn og vår del er vi i sannhet alene. Vi kan ha mange andre venner, men de kan aldri bli det, som Kristus er for oss.

De som ønsker å finne tilgivelse for tidligere overtredelser må komme til Kristus akkurat som de er, idet de sier: ”Herre, selv om jeg er kjøpt for en ufattelig høy pris, og selv om jeg er Din eiendom, har jeg i det siste nektet å overgi meg til Deg. Jeg er nå klar over, at jeg ikke er min egen herre, at jeg ikke kan gjøre det, som behager meg. Ta meg som jeg er, en stakkars, syndfull skapning, tvett og rens meg fra all synd. Du bærer min synd som var den Din. Jeg fortjener ikke dette, men Du er den eneste, som kan frelse meg. Fjern min synd og gi meg Din rettferdighet. Jeg ønsker ikke å forbli i synd en dag til. Gi meg Din rettferdighet i mitt indre og bevar meg fra all overtredelse av Din hellige lov.”

Begrens ikke Israels Hellige. Ønsk deg mer av Hans kjærlighet i ditt liv, så du kan vinne andre til kunnskapen om Hans godhet.

Herren har svoret i Sin herlige fullkommenhet, at de som søker Ham med ydmykhet i hjertet, idet de bekjenner og angrer sine synder, vil finne at Han er dyrebar for deres sjeler. Mens de, som nekter å være lydige mot Gud av frykt for jordiske venner, ikke kan være Guds venner.

Adlyd, adlyd, for Kristi og for din egen sjels saks skyld. Adlyd det, som din samvittighet forteller deg er sannhet. Aksepter Kristi nåde og rettferdighet. Gud kaller inderlig og mildt på deg: ”Kom til Meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og Jeg vil gi dere hvile! Ta Mitt åk på dere og lær av Meg! For Jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal dere finne hvile for deres sjeler. For Mitt åk er gagnlig, og Min byrde er lett.” (Matt. 11, 28 – 30) Hvis du nekter å ta imot invitasjonen til å angre, til frihet fra synd, vil du på den store dag finne deg selv uten håp, uten beskyttelse, du vil finne deg selv blant de ulydige, en overtreder av Guds Lov. Gud vil på den dag ikke være i stand til å gi deg en plass i Sitt kongerike. Måtte Herren hjelpe deg til å komme nu, er min bønn. – Brev 80. 24. mai 1900. Til en legmann i Australia.

neste kapitel