Denne dag med Gud. kapitel 151. Fra side 154.     Fra side 154 i den engelske utgave.tilbake

Dvel i Hans Skygge. – 25. mai.

”Og det er Han som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere; for at de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes oppbyggelse.” (Ef. 4, 11. 12)

Herren har ikke kvalifisert noen av oss til å bære byrden av Herrens verk alene. Han har samlet menn med ulike sinn sammen, for at de skal rådføre seg med og støtte seg til hverandre. På denne måte blir manglene på erfaring og evnene til den ene supplert opp med erfaringene og evnene til en annen. Vi burde alle omhyggelig studere instruksjonen gitt til Korinterne og Efeserne angående vår forbindelse med hverandre som medlemmer av Kristi legeme.

I din jobb, Edson, må du finne ut av, hva hver enkelt arbeider betyr for de andre arbeidere, som er forbundet med Guds verk. Du må huske, at andre så vel som du selv har et arbeid å utføre i forbindelse med dette verk. Du må ikke barrikadere ditt sinn mot råd.

Vi er forbundet med Guds tjeneste og verk, og som individer må vi innse, at vi er en del av et stort hele. Vi må søke visdom hos Gud og lære hva det betyr å ha en ventende, våkende ånd og gå til vår Frelser, når vi er trøtte og nedtrykte. Stol på Gud, ikke på menneskers dømmekraft alene.

Du må lære å gi slipp på din vilje og din måte å tenke på og motta lys fra dem, som Gud har gjort til Sin hjelpende hånd, de som Han har utvalgt til å hjelpe deg. Gå til Kristus for å finne trøst. Klyng deg til ham. Bli der lenge nok til å overgi din vilje til Guds vilje. Mange har det alt for travelt til å be. Med for travle skritt går de gjennom skyggen av Kristi kjærlighetsfulle nærvær, idet de stopper opp noen få øyeblikk innenfor Guds hellige innhegning omkring helligdommen, men de venter ikke på noe råd. De har ikke tid til å sette seg ned, ingen tid å tilbringe sammen med den guddommelige lærer. Med sine byrder, vender de tilbake til sitt arbeid.

Fest dine tanker på Jesus. Fjern deg fra verdens travelhet og sett deg ned under Kristi skygge. Dette må du gjøre, hvis du vil motta de rike velsignelser, som Han venter å gi deg. La dine tanker konsentrere seg om høye og hellige ting. Så, midt i drønnet fra det daglige slit og den daglige kamp, vil din åndelige styrke bli fornyet. - Brev 80. 25. mai 1902. – Til Edson White, opptatt med arbeidet blant negrene i De Sydlige Stater.

neste kapitel