Denne dag med Gud. kapitel 155. Fra side 158.     Fra side 158 i den engelske utgave.tilbake

Respekter Verket. – 29 mai.

”De skal eie troens hemmelighet i en ren samvittighet.” - 1. Tim. 3, 9.

Denne morgen priser jeg Herren for freden, jeg nyter. Det er fullkommen hvile for meg i Herren. Jeg stoler på Hans kjærlighet. Hvorfor skulle vi ikke hvile i Guds kjærlighet, Hans ords sikkerhet? Hva sa Jesus? ”Kom til Meg, alle dere som strever og har tungt å bære, så vil Jeg gi dere hvile. Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For Mitt åk er gagnlig og Min byrde lett.” (Matt. 11, 28-30) Så kom! - la oss som tror på Jesus Kristus ikke tøve et sekund, men komme.

Alle viser Gud stor vanære, når de tviholder på seg selv, som om de frykter, at Herren Jesus, på tross av alt det Han gjør, ikke mener det, Han sier. Når vi holder oss borte fra Jesus, forteller våre handlinger: ”Jeg tror ikke at Herren Jesus mener alvor?” Du behandler ikke dine menneskelige venner på denne tvilende, mistenkelige måte. Hvis de viser deg respekt, hvis de lover deg noe, sier du ikke, ”Jeg tror ikke; jeg kan ikke tro på noen av dine løfter. Dette er meget vanskelig for meg, jeg greier ikke å tro på ditt ord.”

I virkeligheten forteller du Gud alt dette ved dine handlinger. Du har alltid funnet hvile, når du har kommet til Ham, men nå begynner du å stille spørsmål, ser på deg selv og klager over deg selv. - Slutt med alt dette. Ta av deg åket, som du har konstruert til din egen hals, det plager deg så forferdelig; - ta på deg Kristi åk som Kristus erklærer er lett.

Den Hellige Ånd er Trøsteren, din trøster. Har Den Hellige Ånd sviktet i å fullføre Sin del av jobben? Hvis det er tilfellet, kan ingen bebreide deg. Men løftet er sikkert og holder. Når du sier, at du ikke tror på Gud, gjør du Gud til en løgner og viser, at du ikke tror på Den Hellige Ånds arbeid, Han er alltid parat til å hjelpe deg med dine mangler. Han venter alltid ved din dør, banker alltid på for å få adgang. Luk Ham inn. Alt du trenger å gjøre er å legge din vilje over på Herrens side. Du trenger løftet, men det er Den Evige bak løftet som du trenger å ha fullkommen tillit til. Si: ”Jeg tilhører Herren. Jeg tror virkelig på Ham.” Få bort enhver tvil fra sjelen. Ha tro på Gud. Han elsker deg. Tillat aldri, aldri, deg selv å tvile på eller nære mistillit til Ham. – Manuskript 80. – 29. mai 1893. Dagbok.

neste kapitel