Denne dag med Gud. kapitel 156. Fra side 159.     Fra side 159 i den engelske utgave.tilbake

Uten Plett. 30 Mai.

”Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og ga Seg selv for den for å hellige den og rense den med badet i vann i kraft av et ord. Slik ville Han stille den fram for Seg i herlighet, uten flekk og rynke eller noe slikt; hellig og uten feil skulle den være.” (Ef. 5, 25-27)

Vi bærer kristennavnet. La oss være tro mot dette navnet. Å være en kristen betyr å være lik Kristus. Det betyr å følge Kristus i selvforsakelse, å løfte Hans kjærlighetsbanner høyt, å ære Ham ved uselviske ord og handlinger. I livet til en sann kristen finnes det intet selvisk – selvet er dødt. Det var ingen selviskhet i det liv som Kristus levde, mens Han var på denne jord. Selv mens Han bar på vår natur, levde Han et liv helt viet til andres beste.

I ord og gjerning må Kristi etterfølgere være rene og sanne. I denne verden – en verden av ondskap og korrupsjon – skal kristne vise Kristi dyder. Alt hva de gjør og sier skal være fri for selviskhet. Kristus ønsker å presentere dem for Faderen ”uten flekk, eller rynke, eller noe slikt”, renset ved Hans nåde og lik Ham.

I Sin store kjærlighet ga Kristus Seg Selv for oss. Han ga Seg Selv for oss for å komme den strevende, kjempende sjels behov i møte. Vi må overgi oss selv til Ham. Når denne overgivelse blir fullstendig, kan Kristus avslutte det arbeid Han begynte for oss ved å overgi Seg Selv. Da kan Han skjenke oss fullkommen restaurasjon.

Kristus ga Seg Selv for å frelse menneskeslekten, for at alle som tror på Ham skal få evig liv. De, som verdsetter dette store offer, mottar fra Frelseren den dyrebareste av alle gaver – et rent hjerte. De får en erfaring, som er mer verdifull enn gull og sølv eller kostbare steiner. De sitter sammen på hellige steder i Kristus og nyter sammen med Ham den glede og den fred, som Han alene kan gi. De elsker Ham med hjerte og sinn, sjel og styrke, samtidig med at de skjønner, at de er Hans blod-kjøpte arv. Deres åndelige syn er ikke svekket av verdslig politikk eller verdslige mål. De er et med Kristus som Han er et med Faderen.

Tror du ikke, at Kristus verdsetter dem, som lever helt og fullt for Ham? Tror du ikke, at Han besøker dem, som lik den elskede Johannes for Hans skyld oppholder seg på harde og prøvende steder? Han finner Sine trofaste, og holder forbindelsen med dem, gir dem nytt mot og styrker dem. - The Rewiev and Herald. – 30. mai 1907.

neste kapitel