Denne dag med Gud. kapitel 157. Fra side 160.     Fra side 160 i den engelske utgave.tilbake

Våre Skytsengler. – 31. mai.

”For du sier: ”Herren er min tilflukt.” Den Høyeste har du gjort til din bolig. Du skal ikke rammes av noe vondt, og ingen plage skal nå ditt telt. For Han skal gi Sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier.” Sal. 91, 9-11.

Engler blir sendt for å våke over hver familie. Hver enkelt har en hellig beskyttende engel til å våke over seg. Disse englene er usynlige, men av og til lar de sine lys skinne så klart og tydelig, at det blir oppfattet. Jeg tror, at det kan være tilfellet i den åpenbaring, du har hatt. Denne åpenbaring lærer deg, at Herren elsker deg, og at Hans engler vokter deg. Du blir holdt oppe ved Guds kraft.

Mange ting av lignende karakter vil finne sted. Denne åpenbaring av lys skal oppmuntre deg til å gjøre det som er rett, som du sier, den allerede har gjort. Du har sett et glimt av Guds lys og la dette gi ditt hjerte nytt mot og gjøre deg takknemmelig. Vi burde alle til enhver tid være takknemmelige for den sannhet, at himmelske engler iakttar oss fra sekund til sekund. Veldig mange ville jublet og vært takknemmelige, hvis de hadde sett lyset, som du har sett.

Når du gransker Skriftene, for å forsøke å tenke rett og gjøre rett, blir englene, som følger deg, jublende glade. Himmelens engler kommer på en markert måte til de, som søker bevis på sannhet og ønsker å være lydige mot den. Og hvis disse engler ikke alltid er synlige, må du huske på, at de likevel er til stede, det eneste er kun, at dine naturlige øyne ikke er styrket til å kunne oppfatte lyset.

Den store vanskelighet for oss alle er, at vi ikke tar oss tid til å tenke på, at himmelske skapninger er oss nær for å hjelpe oss med absolutt ethvert ønske om å gjøre rett. Himmelsk lys er kommet deg veldig nær. Du har fått bevis på, at Herren elsker deg og tar vare på deg. Du kan fatte mot og føle at du mottar styrke og nåde til å gjøre alt det gode, du er i stand til å gjøre.

Takk Herren, ditt hjerte er blitt oppkvikket, for du har hatt det privilegium å se noen lysstråler fra de himmelske budbærere. - Du kan se, hvor meget, du kan gjøre for å hjelpe din mor og de andre medlemmer i familien. En kristen er et menneske, som daglig lærer av Kristus, tar opp de små plikter i livet og bærer andres byrder. Således vil du være et med Kristus. – Brev 82, 31. mai 1900, - Til Elsie Atkins, et ungt menighetsmedlem i Australia.

neste kapitel