Denne dag med Gud. kapitel 158. Fra side 161.     Fra side 161 i den engelske utgave.tilbake

Den Sanne Kristne, - 1. juni.

”Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort.” Luk. 16, 10.

Den sanne kristne er en Kristi tjener. Hans arbeid for Kristus må være grundig. Intet må fjerne hans oppmerksomhet fra tjenesten. Andre oppgaver kan kreve å få skikkelig oppmerksomhet men de bør likevel regnes for underordnede. Kristi tjeneste krever hele mennesket – hjertet, sinnet, sjelen, styrken. Kristus vil ikke akseptere et delt hjerte. Han forventer av oss, at vi gjør vårt beste. Og ikke noe, som er utført med troskap mot Ham er uten betydning i Hans øyne.

Det forventes, at enhver mann skal gjøre det arbeid, Gud har bestemt ham til. Vi skulle være villige til å gjøre små tjenester, utføre de ting, som skal gjøres, det som noen må gjøre; så la oss forbedre de små muligheter. Hvis disse er de eneste muligheter, burde vi bestemme oss for å arbeide trofast. Den som spilder timer, dager, uker, fordi han er uvillig til å gjøre det foranliggende arbeid, - enkelt, som det kan være, må avlegge regnskap for Gud for misbrukt tid. Hvis han føler, at han har råd til ikke å foreta seg noe, fordi han ikke kan oppnå den ønskede lønn, da la ham stanse opp og tenke, at den dag, at den ene dag, er Herrens. Han er Herrens tjener. Han kan ikke sløse bort Guds tid. La ham tenke, jeg vil bruke den tid til å gjøre noe, og vil gi alt jeg tjener til fremme for Guds verk. Jeg vil ikke være blant de uvirksomme.

Når en mann elsker Gud over alle ting og sin neste som seg selv, vil han ikke stoppe opp for å spørre, om det han kan gjøre er meget innbringende eller mindre lønnsom. Han vil gjøre jobben og akseptere lønnen, som er tilbudt. Han vil ikke være et eksempel på en, som nekter å jobbe, fordi han ikke kan regne med så stor lønn som han tror, han burde få.

Herren bedømmer et menneskes karakter ut fra de prinsipper, han handler ut fra, når han har med sine medmennesker å gjøre. Hvis hans transaksjoner i alminnelig forretning er defekte, vil det samme gjøre seg gjeldende i hans åndelige tjeneste for Gud. Trådene blir vevd inn i hele hans religiøse liv. Hvis du regner deg for stor til å jobbe for små beløp i egen bedrift, da jobb for Mesteren; Betal overskuddene til Guds skatkammer. Gi et takkeoffer til Gud for Han har skånet ditt liv. Men vær under ingen omstendigheter uvirksom. – Manuskript 20. – 1. juni 1896.

neste kapitel