Denne dag med Gud. kapitel 16. Fra side 24.     Fra side 24 i den engelske utgave.tilbake

Universets kraftsenter. - 16. januar.

”Vær ikke redd, for Jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for Jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med Min Frelserhånd.” (engelsk: ”Jeg vil holde deg oppe med den høyre hånd av Min rettferdighet”) Jesajas 41, 10.

Jesus Kristus er Verdens største lærer. Jeg har testet det og Han har bevist det for meg. Han har gjort meg til en budbringer, min oppgave har vært å formidle store åndelige sannheter til mange tusinder. – Hvor inderlig ønsker jeg ikke å presentere Hans undervisning, så at mange må bli ledet til Ham. Jeg stiller aldri spørsmål angående Hans ledelse, for jeg vet, at jeg blir holdt oppe av Den, som bød Sine disipler gå frem og forkynne evangeliets budskap: ”og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” Matt. 28, 20.

Siden 1844 har jeg deltatt i offentlig virksomhet. Herren styrker meg alltid. Jeg legger merke til, at en kraft fra det høye blir en del av meg. Den gir meg fysisk, mental og åndelig effektivitet. Jeg har full sikkerhet for, at Kristus gir meg Sin oppholdende nåde og overbevisning om, at Han er Verdens lys. Jeg merker Hans kraft. Jeg ønsker å gjøre alt, jeg i det hele tatt kan for Ham, mens jeg lever. Jeg ønsker i rolig, fullkommen tillit å gi min sjel i Guds varetekt til den siste dag. Når mitt arbeid her er ferdig, skal jeg hvile. Jeg frykter ikke å få sove i Jesus. På oppstandelsens morgen skal jeg få se Ham, som Han er.”

La oss være sikre på, at våre egne sjeler er antakelige for Gud, så Han kan undervise oss, lede oss og åpenbare Sin vilje for oss. Jeg ber deg, at du overveier disse ting. La oss tilbringe mye tid med Gud i bønn. Herren er vår hjelper, styrke og festning. Hvis vi vandrer ydmykt med Ham, frykter og herliggjør Hans navn, vil Han bo i våre hjerter og vi vil bli forvandlet til Hans bilde. La oss flittig ransake våre egne hjerter og tilegne oss den visdom som alene Gud kan gi oss.

La oss huske, at tvil er farlige. Hvis de holdes ved like, fører de til vantro. – Hele vårt folk trenger nu å søke etter å få del i Den Hellige Ånd. - La ingen være uenig i det, legg bort alle skiller og all strid, og prøv å svare på den bønn, som er gjengitt i det syttende kapitel hos Johannes. Jeg bønnfaller dere inntrengende om å be, be, med hjerte, sjel og stemme.” - Brev 58. 16. januar 1906, til brødrene Washburn, Prescott, Daniells, Colcord.

neste kapitel