Denne dag med Gud. kapitel 162. Fra side 165.     Fra side 165 i den engelske utgave.tilbake

Individuell Forberedelse. – 5. juni.

”Et nytt bud gir Jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som Jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.” - Joh. 13, 34.

Disse ordene er ikke noe menneskes ord, men ordene fra vår Frelser; og hvor viktig er det ikke, at vi fullfører den instruksjon, som Han har gitt! Det finnes intet som kan svekke menighetens innflytelse mer enn mangel på kjærlighet. Kristus sier: ”Jeg sender dere som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer! (Matt. 10, 16)

Hvis vi skal møte motstand fra våre fiender, som er presentert som ulver, la oss da ta oss i vare, at vi ikke viser den samme ånd oss imellom. Fienden vet meget vel, at hvis vi ikke elsker hverandre, kan han fremme sin sak og skade og svekke menigheten ved å skape skillelinjer mellom brødrene. Han kan lede dem til å vekke mistanke om ondt seg imellom, tale vondt, beskylde, fordømme og hate hverandre, på denne måte vanæres Guds sak, Kristi navn lider skam og menneskers sjeler blir påført usigelig skade.

Hvor forsiktige skulle vi ikke være, at våre ord og handlinger alle er i harmoni med den hellige sannhet, som Gud har overlatt til oss! Verdens mennesker ser på oss for å se, hva vår tro utretter i vår karakter og våre liv. De er nysgjerrige for å se, om den har en helliggjørende virkning på våre hjerter, om vi blir forandret til likhet med Kristus. De er parat til å oppdage enhver mangel i våre liv, enhver mangel på logikk i våre handlinger. La dem ikke få noen mulighet for å angripe vår tro.

Det er ikke motstanden fra verden, som vil bli vår største fare; det er det vonde som anses for å være rett i vår midte, som vil vise sig å være vår mest alvorlige katastrofe. Det er det vanhellige liv til halvhjertede bekjennere som sinker sannhetens arbeid og kaster mørke over Guds menighet.

Gud vil at vi individuelt skal komme i en posisjon hvor Han kan betro oss sin kjærlighet. Han har satt en høy verdi på et menneske og har frelst oss ved offeret av Sin Enbårne Sønn, og vi bør i våre medmennesker se mennesker, som er kjøpt med Jesu Kristi blod. Hvis vi har denne kjærlighet for hverandre, skal vi vokse i kjærlighet til Gud og til sannheten. – The Review and Herald. – 5. juni 1888.

neste kapitel