Denne dag med Gud. kapitel 163. Fra side 166.     Fra side 166 i den engelske utgave.tilbake

Frelsens Pris. – 6. juni.

”Har dere glemt de manende ord som taler til dere som til sønner: Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, mist ikke motet når Han refser deg. For Herren tukter den Han elsker, og refser hver sønn, han tar seg av.” (Hebr. 12, 5.6)

Kristus er vårt forbilde. Han ble utsatt for vanskeligheter. Han tålte lidelser, Han ydmjuked Seg Selv for menneskeheten. Kristus bar sine byrder uten utålmodighet, uten vantro, uten klage. Han følte likevel Sine prøvelser, fordi Han var Guds guddommelige Sønn. Det finnes ingen ulykke, forvirring eller vanskelighet, som ikke presset med likeså stor styrke på Guds Sønn som på oss; Det finnes ingen sorg som Hans hjerte ikke ble utsatt for. Hans følelser ble såret like lett som våre. Likevel var Kristi liv feilfritt og Hans karakter fullkommen. Hans karakter besto av moralske kvaliteter, som innbefattet alt som er rent, sant, elskelig og alt som fortjener ros.

Gud har gitt oss et fullkomment, feilfritt mønster. Gud hadde tenkt å gjøre deg til en dugelig, effektiv arbeider. Det sinn, Han ville skape, skulle være renset, opphøyet, foredlet. Hvis sinnet får anledning til å bli trent på små ting, vil det bli svakt som resultat av uforanderlige lover. Gud ønsker at Hans tjenere skal utvide sine tankers og arbeidsplaners synsfelt og bringe sine talenter og evner i levende kontakt med ting som er virkelig store, oppbyggende, foredlende. Det vil bringe nye muligheter til de intellektuelle evner. Hans tanker vil velge et videre synsfelt og han vil samle sine energier til å yte et videre, dypere, større arbeid, svømmende i dype og store vann, hvor det ikke finnes bunn eller kyst.

Gud vurderer menns hjerter og karakterer, når de ikke ser sin egen tilstand korrekt. Han ser, at Hans verk og sak vil lide, hvis feil som eksisterer, ikke er observert og derfor heller ikke korrigert. Kristus kaller oss tjenere, hvis vi gjør det, Han byder oss å gjøre. Hvert menneske har fått tildelt sitt spesielle område, sted og arbeid, og Gud forventer like meget og like lite av den med lav stilling som av den med den høyeste stilling. Han forventer, at alle fullbyrder sine kall. Vi er ikke vår egen eiendom Vi eier ikke oss selv. Vi er blitt Kristi tjenere av nåde. Vi er kjøpt med Guds Sønns dyrebare blod. – Brev 16. – 6. juni 1875. – Til Pastor G. I. Butler, tidligere president for Generalkonferensen.

neste kapitel