Denne dag med Gud. kapitel 166. Fra side 169.     Fra side 169 i den engelske utgave.tilbake

I Beundring For Evangeliet. - 9. juni.

”Fra Hans leppers bud vek jeg ikke; fremfor min egen lov aktet jeg på Hans munns ord.” Job 23, 12. Den engelske oversettelse lyder slik: ”Ikke har jeg veket av fra Hans leppers bud, men jeg har vurdert ordene fra Hans munn høyere enn min nødvendige mat.” Job 23, 12.

Kun for dem, som leser Skriftene som Guds stemme der taler til dem som sanne elever og for dem som skjelver for Guds Ord, er Ordet en levende realitet. De studerer fordi de søker den skjulte skatt. De åpner sin forstand og sine hjerter for å motta, og de ber om himmelsk nåde, så de kan oppnå en forberedelse til fremtiden, det evige liv.

Idet den himmelske fakkel blir plassert i hans hånd, ser mannen sin egen skrøpelighet, sin sykelighet og sin håpløshet. I seg selv finner han ingen rettferdighet. Der finner han intet som kan anbefale ham hos Gud. Han ber om at Den Hellige Ånd, Kristi representant og stedfortreder, alltid må være hans leder og lede ham til full sannhet.

Bare å være enige om sannheten er ikke bibelsk religion. - Det finnes mange kristne, hvis hjerter er sperret inne i en så sterk rustning av selvrettferdighet, at Herrens pil,(det finns ingen mer effektiv pil) forsynt med mothake og med sannhet, håndtert av englers hender, ikke er i stand til å trenge igjennom. Sannheten preller av og sjelen blir ikke såret. Mennesket må først søke Gud alene for seg selv, så vil Den Hellige Ånd ta den dyrebare sannhet, som står langt over pengers pris, som den faller fra Jesu lepper, og lede den levende kraft (som i et rør) til det lydige hjerte. Sannheten mottatt i hjertet blir en oppkvikkende makt, som vekker opp enhver evne. Den er en guddommelig innflytelse som rører hjertet og skaper den himmelske musikk, som flyter fram fra lepper i ren takk og pris.

Å, hva kan jeg si for å vekke sinnene til dem, som bekjenner seg til å tro på sannheten, så de må beundre evangeliet med en tro, som viser seg virksom ved kjærlighet og som renser sjelen. Kristus byder dere å se hen til Ham som en illuminator eller et lys for deres formørkede sjeler.

Menneskenes nysgjerrighet har ført dem til å søke hen til kunnskapens tre; og ofte tror de, at de plukker en veldig betydningsfull frukt; da finner de, som Salomo i sin granskning, at altsammen er tomhet og intethet i sammenligning med vitenskapen om sann hellighet, som vil åpne Guds bys porter for dem.

Enhver menneskelig agent må forstå, at det store og viktige arbeid for ham i dette liv er å motta hjelp til å ligne det guddommelige forbilde, å forberede en karakter for det fremtidige liv. Han skal tilpasse de himmelske sannheter til sitt spesielle behov i det praktiske liv. – Manuskript 67. – 9. juni 1898. – ”Gransk Skriftene.”

neste kapitel