Denne dag med Gud. kapitel 168. Fra side 171.     Fra side 171 i den engelske utgave.tilbake

Utholdende Bønn. - 11. juni.

”Vær edrue, våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke.” 1. Peter 5, 8.

Vi har en listig djevel å motarbeide! Bare Kristus er mektig og fullt ut kapabel til å stille opp til en like kamp mot hans makt, derfor må vi være besjelet av Jesus hvert sekund. Vi er søvnige og dumme, vi fatter ikke Satans kunster, påfunn og fellene, som han legger foran rastløse, uforsiktige, troskyldige føtter. Derfor må vi skjønne, hvor vi går, at hver bevegelse er i Gud. Selvet må ikke komme inn her for å gjøre seg bemerket.

Å ødelegge sjeler er Satans og hans agenters faste beskjeftigelse på jord. Å frelse sjeler er enhver Kristi etterfølgers jobb, hvor skrøpelig og svak han enn synes å være. Når menneskets selviske interesser kommer først og sjelers frelse i annen rekke, - om den interesse i det hele tatt finnes i et menneske, - arbeider mennesket på Satans side, for selve hykleriet er en felle, som kan lede andre bort fra veien, så de ikke søker Guds Rike og Hans rettferdighet først. Satan holder på å få tak i alle sådanne arbeidere. Sjelers frelse kommer først, alltid! men Satan vandrer omkring som en brølende løve for å finne frem til dem, han kan sluke. Vi må snappe sjeler bort fra hans sti. Vi må ha klart fremtidssyn, forståelse og tro, og arbeide i den hensikt å frelse forgjengelige liv, så vi ikke ved en eller annen form for likegyldighet fra vår side kunne bli årsaken til død.

Misjonsarbeid, Gud hjelp oss å forstå, hva det er og hvordan vi kan ta del i det. Enhver misjonær skal tilhøre Herren hundrede prosent, idet han presser seg fremad for å oppnå fullkommengjørelsen av en kristen karakter. Målet for fromhet bør heves høyt. Enhver form for avguderi må ofres. Sjeler, dyrebare sjeler, skal frelses…

Da den skotske kirke holdt på å gjøre noen beslutninger om å kompromittere troen og oppgi sine faste prinsipper, besluttet en mann seg for aldri å vike en tomme. Han bøyet sine kne for Gud og bønnfalt således: ”Gi meg Skottland eller jeg dør.” Hans betydningsfulle bønn ble hørt. Å, om den alvorlige troens bønn måtte våkne overalt. ”Gi meg sjeler som nu er begravd i villfarelsens avfall, eller jeg dør! Led dem frem til kunnskap om sannheten som den er i Jesus.

Vi må bære byrden av sjeler på våre hjerter; enhver selvisk tankeflukt må vike plassen for dette. Prisen for Kristi blod viser sjelens verdi. – Brev 20. – 11. juni 1883. – Til W. C. White.

neste kapitel