Denne dag med Gud. kapitel 169. Fra side 172.     Fra side 172 i den engelske utgave.tilbake

Guds Omsorg For Sin Menighet. – 12. juni.

”Men jeg formaner dere brødre, til å holde øye med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som dere har lært, og gå av veien for dem; Rom. 16, 17.

Til alle tider i denne verden har der vært mennesker, som tror, at de har et arbeid å gjøre for Herren og ikke viser respekt for dem, som Herren har brukt til å utføre Sin gjerning. De tolker ikke Skriften på rette måte, de fordreier Skriftene til støtte for deres egne ideer. Hva enn deres påstander kan være, så er de i Satans tjeneste, de som trekker seg tilbake fra legemet for å forkynne teorier, som de selv har funnet på for å komme med noe nytt som kan skille sjeler fra sannheten for denne tid.

Ta dere i vare for dem, som dukker frem med stor byrde for å klage på og nedvurdere menigheten. De utvalgte, som står og trosser opposisjonsstormen fra verden, og som løfter opp Guds nedtrådde Bud for å opphøye dem som hellige og ærverdige, er i sannhet verdens lys. Hvordan tør dødelige mennesker fordømme dem og kalle menigheten for en skjøge, Babylon, en røverhule, et tilholdssted for enhver uren og hatefull fugl, bosted for djevler, som gjør nasjonene drukne av sin utukts harmes vin og kongene og stormennene på jorden har sammensvoret seg med henne og gjort seg rike ved overfloden av hennes vellevnet og erklære at hennes synder har nådd opp til Himmelen og Gud har husket hennes urenheter? Er det budskapet, vi trenger å gi til Syvende Dags Adventister? Jeg sier dere, Nei! Gud har ikke gitt noe menneske et slikt budskap. La disse mennesker ydmyke sine hjerter for Gud og i sann sønderknuselse angre at de, om det enn kun var en kort stund, de sto ved siden av brødrenes anklager, som anklaget dem for Gud dag som natt.

Hvis dette falske budskap var det som alle skulle høre i denne tid, ”Gå ut fra henne, Mitt folk” hvor skulle vi da gå hen?

Jeg sier dere, mine brødre, Herren har et organisert legeme, som Han vil jobbe igjennom. Det kan være flere enn en snes (20) Judas`er mellom dem; Det kan være en for rask Peter, som under prøvende omstendigheter vil fornekte sin Herre; det kan være personer som minner om Johannes, som Jesus elsket, som når han ble for ivrig kunne tenke på å ønske andre menneskers undergang ved å nedkalle ild fra himmelen over dem for å hevne en fornærmelse mot Kristus og mot sannheten. Men Den Store Lærer forsøker å gi lekser med instruksjon for å korrigere disse eksisterende onder. – Manuskript 21, 12. juni 1893.

neste kapitel