Denne dag med Gud. kapitel 170. Fra side 173.     Fra side 173 i den engelske utgave.tilbake

Den Støttende Ånd. – 13. juni.

”Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid i alle ting kan ha alt det, dere trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning.” (2. Kor. 9, 8).

Vi (Ellen White assisterte med evangeliske kveldsmøter i San Jose, California.) står opp kl. 5, spiser kl. 6.30, så tar herrene arbeidsgruppen til teltet og vier en og en halv time til bibelstudium og samtale, idet de drøfter sine erfaringer fra dagen før med hverandre og får undervisning om hvilke vaner, som er rette og som skal utvikles og nødvendigheten av å overvinne enhver karakterbrist. Dette er en undervisning som alle trenger.

The L…s er velmenende gutter, men de har store mangler, - De har ikke orden på ting, de forsømmer de enkleste plikter, tar ikke vare på noe eller noen og de gjør ikke de plikter som ligger naturlig like foran dem. Det er nå dags for dem å tilegne seg ferdigheter, som kan gjøre dem skikket til å ta del i arbeidet eller vente og i stedet ta opp den del av deres utdannelse, som har vært forsømt, inntil de har oppnådd en vel fungerende karakter. Før dette har skjedd, vil de aldri være kvalifisert til å gå alene eller gjøre noe. Vi trenger alle mer av Guds Ånd, mer alvorlig tro, mer konstant, inntrengende bønn, så vi kan oppdage de sørgelige ufullkommenheter i våre beste arbeider og vår fullstendige mangel i oss selv til å nå opp til den guddommelige standard.

Å, hvilken mektig oppgave det er å frelse sjeler! Hvor få føler det! Hvor få er det som gjør alt de kan for å samle sjeler til Kristus! Satan arbeider med hele sin makt – utholdende, flittig, utrettelig – mens mange som bekjenner seg til sannheten sover, de gjør intet for å redde sjeler, heller ikke lever de ut sannheten, som de bekjenner seg til. Det er ikke et tamt vitnesbyrd, som skal gis til folket. Vi skal nå folket gjennom Gud. Vi må bli føyelige i Guds hender, så vi kan formes som leiret i Pottemakerens hender. Guds nåde er tilstrekkelig til å forsyne hver eneste time med konflikt og enhver prøvende stund med nødvendig kraft. La oss klynge oss til Gud med et fastere grep. Hans Ånd vil hjelpe, Hans Ånd vil styrke og støtte.

Som vi kommer Gud nærmere, vil vi bli mer oppmerksomme på vår egen intethet og lære å bli mer avhengig av Jesus Kristus, og da vil vi få klart bevis på Jesu kjærlighet. Vi vil se godheten og barmhjertigheten åpenbart i Hans forsyns styrelse. – Brev 21. 13. juni 1883, til W. C. White.

neste kapitel