Denne dag med Gud. kapitel 171. Fra side 174.     Fra side 174 i den engelske utgave.tilbake

Vokt Portene. – 14. juni.

”De som sår med gråt skal høste med fryderop. De sår gråtende og bærer den sæd de strør ut; de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd.” Salme 126, 5. 6.

Mange ganger er vi (James og Ellen White) skuffet, fordi våre forventinger er så store, men når vi så får se, at Herren jobber for oss, når vi anstrenger oss, og sjeler kommer til Kristus, da glemmer vi vår tretthet, våre skuffelser og de vanskeligheter som vi møter i forbindelse med dette arbeid og vi føler oss æret av Gud, fordi vi får lov til å ha en del i det. Vi har hatt noen meget dyrebare bønnestunder med noen som var mismodige og nesten fortvilet (ved et teltmøte i Iowa). Vi gledet oss sammen med dem, da lyset skinte inn i sjelens formørkede kamre. Herren har i sannhet oppmuntret våre hjerter og styrket oss til vårt store arbeid. Vi tror virkelig, at det vil komme rikelig frukt som resultat av dette møte.

La deres bønner, mine barn (Edson og Emma) gå opp til himmelen for oss, at Gud vil bringe kunnskap om sannheten til sjeler, som lever i mørke og villfarelse. Lys, dyrebar lys skinner på ethvert blad i Guds Ord. Der finner vi våre råd. Når vi studerer dets sider med et dyptfølt ønske om å lære vår plikt å kjenne, er englene tett ved vår side for å gjøre inntrykk på våre sinn og styrke forestillingsevnen til å forstå hellige ting, som er åpenbart i Guds Ord.

Enhver tanke, ord og gjerning skal prøves med Guds åpenbarte vilje. I alle ting skal spørsmålet være: Vil dette behage Gud? Vil det være i overensstemmelse med Hans Ords lære? Og hvis vi føler oss usikre angående vår plikt, vil vårt naturlige hjerte be om å få lov til å følge sin egen tilbøyelighet. Men la oss alltid følge den sikre kurs, hvor megen selvoppofrelse den enn kan koste. La oss beslutte ikke å ta noen risiko, hvor evige interesser står på spill.

Kjære sønn, Edson, vokt trofast dine tanker. Hold enhver inngang til ditt hjerte vel bevoktet. Du må sette opp stengslene mot Satans angrep. Det er ikke nok å vokte et område, mens andre områder blir forsømt. Een vekters slappe unnlatelse vil være en fare for hele hæren. Å unnlate å vokte een sti til fortet kan føre til tap av hele byen. - Det finnes farer foran oss, som vi må møte, og vår eneste sikkerhet er i Gud. – Brev 32. – 14. juni 1876. – til Edson og Emma White.

neste kapitel