Denne dag med Gud. kapitel 172. Fra side 175.     Fra side 175 i den engelske utgave.tilbake

Udødelig Arv. – 15. juni.

”For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende verden.” Titus, 2, 11, 12.

Guds engler oppnår ingen høyere kunnskap enn den å kjenne Guds vilje; og det er deres høyeste glede å utføre Den Himmelske Faders perfekte ønske. Det falne menneske har den forrett å få forstand til å kjenne Guds vilje. Fordi vi har fått en nådetid i gave, skulle vi utvikle våre evner til høyest mulig kapasitet, for å gjøre oss selv til alt, som er mulig; og mens vi strever for å oppnå en høy grad av intelligens, skulle vi føle vår avhengighet av Gud, for uten Hans nåde, kan våre anstrengelser ikke bringe varig fordel. Det er ved Guds nåde, ar vi skal bli seirvinnere; ved Hans blods fortjenester kan vi bli inkludert i det antall mennesker, hvis navne ikke vil bli slettet i Livets Bok. De som er endelige seirvinnere vil få et liv, som løper parallelt med Guds liv, og de vil bære den seirendes krone. Når vi forventer så stor og evig belønning, burde vi løpe løpet med tålmodighet, idet vi ser hen til Jesus, vår tros opphav og fullender.

Vi kan ikke utsette at fortelle deg, at du for å oppnå udødelig liv og evig tilværelse, må bli seiervinner i dette nådetids- gitte liv. Alt som skjemmer og pletter sjelen må fjernes, det må renses bort fra hjertet. Vi må vite, hva det vil si å være delaktig i guddommelig natur, idet vi har flydd fra korrupsjonene, som finnes i verden på grunn av lyst. Er du villig til å erklære krig mot kjøttets lyster? Er du parat til å kjempe mot Guds og menneskets fiende? Satan står besluttsomt parat til å gjøre enhver sjel til slave, hvis han kan; for han spiller en desperat lek for å lede menneskesjelene bort fra Kristus og det evige liv. Vil du tillate ham å stjele Guds Ånds nådegaver fra deg og la ham implantere sin egen korrupte karakter i deg? Eller vil du ta imot den store forsyning av frelse og gjennom det Stadige Offers fortjenester gitt til fordel for deg bli gjort delaktig i guddommelig natur? Gud har gitt Sin Enbårne Sønn for at vi gjennom Hans skam, lidelse og død kunne få herlighet, ære og udødelighet. – The Signs of The Times. – 15. juni 1891.

neste kapitel