Denne dag med Gud. kapitel 174. Fra side 177.     Fra side 177 i den engelske utgave.tilbake

La Os Holde Fast. – 17. juni.

”Og Han sa til meg: Min nåde er deg nok; for Min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg.” (2. Kor. 12, 9)

Siste natt sov jeg kun litt. Jeg prøvde å se hen til Jesus, å overgi meg selv i Den Store Leges hender. Han har sagt, ”Min nåde er deg nok.” (2. Kor. 12, 9) Kristi nåde leder mennesker til å tale de rette ord i alle situasjoner. Legemlig lidelse er ikke noen unnskyldning for en ukristelig opptreden eller for ukristelige handlinger.

Gjennom disse søvnløse timer, har emnet om å seire vært mine tankers byrde. ”Til den som seirer” erklærer Herren, ”vil Jeg gi å sitte med Meg på Min trone, likesom Jeg også har seiret og har satt Meg med Min Far på Hans trone.” (Åpenbaringen 3, 21)

Det finnes dem, som alltid vil skape unnskyldninger for å gå fiendens ærender. Noen tror, at fordi de har fysiske lidelser, har de den forrett å kunne tale gretne ord og oppføre seg ubehagelig. Men har Jesus ikke gjort noe forebyggende for sådanne så de kan overvinne fristelse? Trenger de å være utakknemmelige og vanhellige på grunn av prøve og lidelse? Er Kristi rettferdighets stråler ikke intense nok til å oppløse Satans skygge?

Guds nåde blir omtalt som tilstrekkelig til å fjerne alle sykdommer og prøver som mennesker har å kjempe imot. Er den derfor maktesløs mot fysisk sykdom? Skal guddommelig nåde vike, mens Satan overtar makten, fordi han greier å beholde offeret i kraft av sine onde fristelsers makt?

Å, hvor dyrebar er Jesus dog for den sjel, som stoler på Ham. Men mange vandrer i mørke fordi de graver sin tro ned i Satans skygge. De har ikke gjort det, som det ved Jesu Kristi nåde sto i deres makt å gjøre. De har ikke talt tro, håp og mot. Aldri skulle vi tillate Satan for et øyeblikk å tro, at hans makt til å plage og såre er sterkere enn Kristi makt til å til å bygge opp og styrke.

”Mennesker burde alltid be, og ikke bli trøtte” (Luk. 18, 1) Enhver oppriktig bønn, som blir sendt opp til Gud er blandet med Kristi blods effekt. Hvis svaret blir forsinket eller utsatt, er det fordi Gud ønsker, at vi skal vise hellig frimodighet, når vi krever Guds garanterte løfter. Han som har gitt løftene er trofast. – Manuskript 19. – 17. juni 1892.

neste kapitel