Denne dag med Gud. kapitel 175. Fra side 178.     Fra side 178 i den engelske utgave.tilbake

Troskap i Tjenesten. – 18. juni.

”Han som ikke skjelte igjen, når Han ble utskjelt, ikke truet, når Han led, men overlot det til Ham, som dømmer rettferdig.” (1. Peter 2, 23)

Jeg håper, at du ikke blir utålmodig under kritikk og dømmesyke; men hvis kritikken skulle komme, da tenk på, at heller ikke du er fullkommen, at feil kan oppstå, og at mange feil i løpet av et livsløp kan forårsake mistenkeliggjørelse, selv om de, som kritiserer gjør lignende feil i sine egne liv. Mange gjør seg ingen tanker om dette, og som et resultat av dette er de ubarmhjertige mot andre, idet de bedømmer andre ut fra seg selv og tror, at andre har de samme eller verre svakheter enn de selv har. Men vi må selv som individer holde en kurs fri for tanker om hevn.

Vi må vise den største visdom, idet vi vandrer frem og utfører vårt arbeid med troskap, uten å vike av verken til høyre eller venstre, idet vi går rett frem og kun har øye for Guds herlighet. Det gjelder ikke å demonstrere hvor mye følelse vi kan vise ved urettferdig behandling, og således prøve å bevise vår karakterstyrke, men det er selvkontrollen, det faste lokk, som blir lagt på en sterk følelse, som beviser karakterstyrke og Jesu Ånd. Livets tre midt i Guds Paradis skal gis til seirvinneren. Det er lønnen gitt til erobreren for hans slit og hans selvoppofrelse og er lønnen til den arbeidende kristne, som ønsker å kjempe den gode troskamp. Vi må streve og kjempe edelt for å vinne seir. Guds nåde vil bli gitt til alle, som kjemper på lovens premisser.

Nu, min sønn (Edson), legg så lite merke som mulig til hva mennesker sier. La dem si, hva de vil, men la ikke ved ord eller holdning vise, at ditt selv holder på å våkne. Herren ønsker, at du skal følge en sådan kurs, at du vil bli ansett for å være en, som er verdig til tillit og tiltro. Du har evner beregnet til å gjøre godt mot andre, hvis du ikke tillater deg selv å bli avledet av impuls. Hvis du beviser, at du har en fast og sikker tillit til Gud, vil du samle respekt og tiltro og da vil du øve en innflytelse til det gode. Du vil la ditt lys skinne til fordel for det beste. Du vil prøve å representere Jesus. Du vet, at Vår Frelser ble utskjelt, men han skjelte ikke igjen. Han ble foraktet og forkastet av mennesker; og kan Hans etterfølgere forvente seg noe bedre i dette liv? Måtte vår nådige himmelske Fader skjenke oss mer nåde og måtte vi glede oss i Hans kjærlighet. – Brev 99. – 18. juni 1886. – Til Edson og Emma White

neste kapitel