Denne dag med Gud. kapitel 177. Fra side 180.     Fra side 180 i den engelske utgave.tilbake

Den Herlige Arv. – 20. juni.

”Halleluja! Lov Gud i Hans Helligdom, lov Ham i Hans mektige hvelving! Lov Ham for Hans mektige gjerninger, lov Ham etter Hans storhets fylde! Lov Ham med basunklang, lov Ham med harpe og citar! Lov Ham med pauke og dans, lov Ham med strengelek og fløyte! Lov Ham med tonende bekkener, lov Ham med høyt klingende bekkener! Alt som har ånde, love Herren! Halleluja!

I går kl. 10 nådde vi frem til dette stedet – East Portland, Oregon. På vår vei fra Walla Walla stanset bilene tirsdag morgen, som de vanligvis gjør, i tyve minutter ved Multnomah Falls. Nesten alle forlot bilene for å klatre opp på høydedraget for å danne seg et klart bilde av dette vidunderlige skjønne, prektige syn.

Det var bygget trinn inn i skråningen, så kom en smal siksak sti, så flere tretrapper. Dette ble gjentatt mange ganger, inntil vi nådde og gikk inn på en enkel (ukunstlet) bro, som dannet bro over en dyp kløft over det første vannfall. Det store vannfall ligger over dette og kalles for the Bridal Veil. Vannet faller fra et sted i omkring 900 fots høyde. Idet vannet faller ned brytes det av de ujevne klippefremspring, og spres i vide, skjønne formasjoner. Det er et praktfullt skue.

Jeg ville ha vært glad, om jeg hadde kunnet tilbringe hele dagen på dette stedet, omgitt av skjønne landskaper. Men vi var takknemmelige for å få stirre på naturens herlige storslåtte landskap i noen få sekunder, selv om det hadde kostet oss intens klatring å nå det. – Til sist sto vi på broen, som var laget til dette formål.

Jeg gjenkalte salmistens ord, når han oppfordrer alt som har ånde til å prise Gud, både den levende og den livløse skapning blir oppfordret til å delta i koret for å prise og takke Gud. At Gud således kaller på alt som lever og på ting som slett ikke er utstyrt med forstand, er den mest kraftfulle irettesettelse til dem, som er utrustet med intelligens, men hvis sjeler ikke gløder og hvis lepper ikke forkynner Guds majestet og herlighet.

”Lov Ham, sol og måne, lov Ham, alle dere lysende stjerner! Lov Ham. Dere himlenes himler og dere vann, som er ovenover himlene! De skal love Herrens navn, for Han bød, og de ble skapt, og Han satte dem på deres sted for all tid, for evig; Han ga en lov som ingen av dem overskrider. Lov Herren fra jorden, dere store sjødyr og alle vanndyp, ild og hagl, snø og damp, stormvind, som setter Hans ord i verk.” (Sal. 148, 3-8) Alle disse Guds hjelpere i naturen blir tilkalt for å gjøre sitt for å prise Gud, Den Høyeste. Og hvem blant Guds skapninger kan forholde seg taus, når alle stjerner baner seg vei gjennom alle hindringer, enhver bris som feier henover jorden, enhver sky som fordunkler firmamentet, ethvert regnskyll og hver solstråle – alle istemmer koret, som ærer og priser Gud som råder i himlene? -Manuskript 9. – 20. juni 1884. – ”Besøket til Multnomah Falls”

neste kapitel