Denne dag med Gud. kapitel 178. Fra side 181.     Fra side 181 i den engelske utgave.tilbake

Invitasjon Til Alle. – 21. juni.

”Og Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne er få; bed derfor høstens herre at Han vil drive arbeidere ut til Sin høst!” Luk. 10, 2.

Jeg hadde vært ute av stand til å ride noen tid på grunn av hofte – og ryggproblemer, og da jeg reiste hjem (fra Healdsburg College) ble jeg meget trøtt. Men jeg er så takknemmelig til min himmelske Far, fordi Han styrker meg.

For nylig holdt våre brødre friluftsmøter i Calistoga (California) – De neste møter vil bli holdt nær St. Helena, hvis det er mulig å finne et passende sted der. Vi ønsker å gjøre alt det vi kan for å advare dem omkring oss om vår Frelsers snare komme. Jeg tror det kan gjøres mye godt, når vi tar opp dette arbeid. Mitt hjerte dras til dem, som lever i mørke og ikke kjenner sannheten.

Jeg håper snart å kunne besøke soldathjemmet i Yountville. En gruppe arbeidere har gått der annen hver sabbat for å holde en sanggudstjeneste der. Til å begynne med hadde de kun få tilhørere, men nå er der fra 75 til 100 personer til stede hver gang. Av og til blir det også holdt en 30 minutters tale over et eller annet bibelsk emne. Ved et møte for noen få uker siden, spurte man soldatene, om de ville sette pris på å få et kort Bibelstudium etter sanggudstjenesten. Omkring et dusin sa, at det ville de gjerne. Men da tiden kom og bibelstudiet skulle begynne, var det mer enn 50 til stede. Arbeiderne leser Bibelen sammen med dem, og når man spør soldatene, om de liker det, lyser deres ansikter opp, og deres hender strekkes ivrig ut for å motta bøkene og papirene.

Siste sabbat kom det en intelligent utseende mann fra hjemmet og sa til en av våre brødre: ”Før dere kom hit for å synge for oss, brukte jeg nesten all min tid til å drikke og ture med mine kammerater. Men siden dere har kommet her, har jeg funnet en meget bedre måte å bruke min tid på. Jeg har sluttet å drikke og bruker min fritid til å lese ”Jesu Liv” (”Slektenes Håp”)

Vi håper, at arbeidet for soldatene vil fortsette. Atskillige er interessert, og de som leder hjemmet legger merke til det gode arbeid, som blir gjort. Jeg tror fullt og fast på at noen av disse gamle menn, kanskje mange, vil bli frelst. Jeg ønsker, at hele vårt folk kunne se de mange dører, som står åpen for dem. – Brev 112. – 21. juni 1903. – Til Elder and Mrs. J. A. Burden, mens de jobbet i Australia.

neste kapitel