Denne dag med Gud. kapitel 179. Fra side 182.     Fra side 182 i den engelske utgave.tilbake

Å Elske Er Å Tjene. – 22. juni.

”Lovet være Gud og Vår Herre Jesu Kristi Fader, Han som etter Sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i Himlene til dere.” (1. Peter 1, 3. 4)

Jesu Kristi religion betyr noe mer enn blot og bar tale. Kristi rettferdighet består av riktige handlinger og gode gjerninger fra rene, uselviske motiver. Ytre rettferdighet, mens den indre prydelse mangler, vil være til ingen nytte. ”Og dette er det budskap som vi har hørt av Ham og forkynner dere, at Gud er lys, og det er intet mørke i Ham. Dersom vi sier, at vi har samfunn med Ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og lever ikke i sannheten; men dersom vi vandrer i lyset, likesom Han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, Hans Sønns blod renser oss fra all synd.” (1. Joh. 1, 5-7) Hvis vi ikke har lyset og kjærligheten fra Gud, er vi ikke Hans barn. Hvis vi ikke samler med Kristus, sprer vi omkring oss. Vi øver alle en innflytelse, og den innflytelse kan leses i andres skjebner, deres nåværende og deres fremtidige beste eller deres evige fortapelse.

Alle har noe å lære i Kristi skole for å gjøre sine kristne karakterer fullkomne og oppnå enhet med Kristus. Dette sa Kristus til Sine disipler: ”Sannelig sier Jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde inn i Himmelens Rike.” (Matt. 18, 3) Han forklarte dem Sin mening. Han ønsket ikke, at de skulle ha en barnslig forstand, men at de skulle være som barn i forhold til ondskap. Små barn viser ikke noen bevissthet om overmakt og aristokrati. De er enkle og naturlige i sin fremtoning. Kristus ønsker, at hans etterfølgere skulle kultivere ukunstlede manerer, at hele deres fremtoning skulle uttrykke ydmykhet og likhet med Kristus. Han gjorde det til vår plikt å leve til beste for andre. Han kom fra de kongelige himmelske saler til denne jord for å bevise hvor stor interesse Han hadde for mennesker; og den uendelige pris som ble betalt for menneskets frelse viser, at mennesket har så stor verdi, at Kristus kunne ofre Sine rikdommer og Sin ære ved Det Himmelske Hoff for å løfte oss opp fra syndens nedverdigelse.

Hvis Himmelens Majestet kunne gjøre så meget for å bevise Sin kjærlighet til mennesket, Hva burde mennesker da ikke gjøre for hverandre, for å hjelpe hverandre opp og ut av mørkets og lidelsens avgrunn? – The Review and Herald. – 22. juni 1886.

neste kapitel