Denne dag med Gud. kapitel 18. Fra side 26.     Fra side 26 i den engelske utgave.tilbake

Gjør alt du kan. - 18. januar.

”Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, Han som virker alt i alle.” 1. Kor. 12, 4-6.

Det er ikke alltid, at de menn, som tilsynelatende er i besittelse av de største evner, har størst suksess i noen deler av arbeidet. Herren bruker såkalte mindre begavede menn. Kanskje de ikke er veltalende, men hvis de er forbundet med Gud, vil Han velsigne dem rikelig. Deres litt grove, pålitelige ord, som kommer direkte fra hjertet, har stor verdi, og Herren setter pris på dem.

La ikke de, som er i Herrens tjeneste, leite etter menn med større evner til å gjøre deres gjerning for dem. Gud står bak den, som gjør sitt beste. La enhver arbeider stole på Hans makt, og Han vil påvirke hjertene til dem, han arbeider for. Veldig meget godt kan gjøres av den alvorlige, ydmyke arbeider, som forstår, at suksess ikke avhenger av fremtoning, men av Den som har gitt ham hans oppgave.

Herren ønsker et annet opplegg, en annen planlegging til Sin gjerning. La mennesker gå frem i arbeidet, idet de stoler på Herren, og Han vil gå med dem, idet Han vil overbevise og omvende sjeler. En arbeider kan være en dyktig taler, en annen en dyktig skribent, en annen kan ha den gave å kunne be alvorlige, ærlige, inderlige bønner, en annen har sangens gave. En annen kan ha spesiell kraft til å forklare Guds Ord klart og tydelig. Og hver gave blir en kraft fra Gud, fordi Han samarbeider med arbeideren. Til en gir Gud visdommens ord, til en annen kunnskap, til en annen tro. Men alle skal arbeide under samme Hode. ( som er Kristus). De forskjellige gaver fører til forskjellige virkninger; ”men det er den samme Gud, som virker alt i alle.” 1. Kor. 12, 6.

La ingen forakte de antatte mindre gaver. La alle gå til arbeidet. La ingen folde sine hender i vantro, fordi han tror, at han ikke kan utføre noe storverk. Slutt å se på deg selv. Se på din leder. Gjør hva du kan i alvor, ydmykhet og kjærlighet, gjør det du kan.

Gud vil visselig velsigne helhjertede arbeidere. Hvis Herren velger dine føtter til å gjøre Hans gjerning, gi Ham dine føtter. Med dine føtter kan du jakte sjeler. - Brev 1. 18. januar, 1902, til Elder and Mrs. S. N. Haskell, who were engaged in city evangelism.

neste kapitel