Denne dag med Gud. kapitel 180. Fra side 183.     Fra side 183 i den engelske utgave.tilbake

Guds Måte Å Behandle Mennesker På. - 23. juni.

”Hør dog mine elskede brødre; Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods til å være rike i troen og arvinger til det rike Han har lovt dem som elsker Ham?” (Jakob 2, 5)

I lignelsen om den rike mann og Lasarus, ruller Den Store Lærer gardinet bort og viser oss, at Gud er fundamentet for all tro, all godhet og barmhjertighet. – Manuskript 81. – 23. juni 1898. – ”Den Rike Mann og Lasarus”

Jødene påsto at de nedstammet fra Abraham, men ved å svikte i praksis, idet de ikke gjorde Abrahams gjerninger, beviste de, at de ikke var Hans sanne barn. Bare de, som er i åndelig harmoni med Ham, blir ansett av Ham for å være sanne etterkommere. Kristus så i tiggeren (Lasarus) en som Abraham ville ta inn i dypet av sitt varme vennskapelige hjerte, skjønt han tilhørte en klasse, som mennesker anså for å være underlegen.

Menneskelig sympati skulle næres i ethvert hjerte. Det er en Guds evne, og burde aldri bli jaget bort. ”Dere er alle brødre” (Matt. 23, 8). Gud har lagt den forpliktelse på mennesker, at ethvert hjerte skal nære medmenneskelig sympati for sine medmennesker, det er en av Guds egenskaper, som aldri må bli forsømt, de nødlidende, de sårede og de skadde skal hjelpes. Mange er demoraliserte på grunn av sitt eget handlingsmønster; men hvem i den menneskelige familie kan forstå, på samme måte som Gud, årsaken til sin elendighet?

Det finns mange sårede i verden i dag, gledeløse hjerter uten lindring. Herren har hjelpere til å lyse opp for dem som ikke finner trøst. Vi burde alle bruke våre talenter til å fjerne skyene og la håpets og troens sollys trenge inn fra Ham som ”således elsket verden, at Han ga Sin enbårne sønn, for at enhver som tror på Ham ikke skal fortapes men ha evig liv.” (Joh. 3, 16)

Kristus har vist oss, at det vil komme en tid da de rike, som ikke har gjort seg avhengige av Gud må bytte ut sin plass med de fattige, som har gjort seg avhengig av Gud De som er fattige på denne verdens gods, men som likevel er tålmodig under lidelse, og som stoler på Gud, vil en dag bli rangsjert høyere enn mange av dem, som har de høyeste posisjoner, verden kan gi.

Herren behandler oss ikke som mennesker gjør. Han ga Sin Sønn som et uendelig stort offer, for å vinne oss til Sin tjeneste, og med Ham ga Han hele Himmelen. Dette gjorde Han for å vise, hvilken verdi Han satte på de skapninger, Han hadde skapt. – Ibid.

neste kapitel