Denne dag med Gud. kapitel 181. Fra side 184.     Fra side 184 i den engelske utgave.tilbake

Ledelse igjennom Forvirring. – 24. juni.

”Og når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: dette er veien, gå på den!” (Es. 30, 21)

Du (Edson) trenger en rådgiver, som ikke kan ta feil; en som folkesnakk ikke kan skape fordom imot; en hvis dom ikke kan anses for ubalansert på grunn av sneversyn. En vei åpner seg på en side, men om det er en vei, du skal vandre på eller en du skal unngå, er noe, du ikke skjønner, og ingen dødelig er i stand til å fortelle deg det. En annen sti stenges foran deg, og om du skal gå til side i en annen retning eller du skal prøve å gjennomføre din faste hensikt, finns det ingen, som er vise nok til å avgjøre. Du trenger en Leder, En Makt, usett av dødelige, som kan bedømme dine motiver, planene, hensiktene og innholdet i ditt hjerte, til å lede dine veier. Stjernen i Østen vil lede dine veier, hvis du bare vil følge den.

Du er aldri alene. Du er aldri på noe sted, hvor det ikke finnes noen, som har interesse for deg. Vår himmelske Far har gitt Sin Sønn for å dø for deg. Golgatas kors beviste, at Han nærer en dyp interesse for din velferd, for du er kjøpt av Guds Sønn, og du er gjenstand for mange bønner.

Hvis du blott føler rett og gjør rett, er alt bra. Hvis du ber om Guds hjelp, vil du ikke be forgjeves. Herren arbeider på mange måter for å vinne ditt hjertes tillit. Det er intet Han gleder Seg mer over enn å se deg fri for byrder; gå til Ham for å få lys og styrke, og Han har lovet, at du skal finne hvile for din sjel. Hvis du vil bruke hjerte og stemme og be, er det sikkert, at Han vil høre, og en arm vil bli strakt ned for å frelse deg. Det er en Gud, som hører bønn, og når all annen hjelp svikter, er Han din tilflukt, en meget nær hjelp i trengselstid.

Hvis du går til Gud med et ydmykt, troende hjerte for å søke Hans ledelse i din forvirring, er det din forrett å legge din sak ned foran Ham. Himmel og Jord vil forsvinne, før løftet vil svikte. Ta derfor Gud på Hans Ord. Du trodde på Hans løfter, da du bare var tre år gammel. Bevar barnets enkelhet nå, og kom til Jesus i klyngende tro. Stol på Herren av hele ditt hjerte, og din tillit vil aldri bli sviktet, den vil aldri bli skuffet. Se på Jakob, idet han bønnfalt Gud på slettene ved Penuel. Hans bønn ble hørt og besvart, og Han vant en kjempeseier. – Brev 2. – 24. juni 1886. – Til Edson og Emma White.

neste kapitel