Denne dag med Gud. kapitel 183. Fra side 186.     Fra side 186 i den engelske utgave.tilbake

Åndens Arbeid. – 26. juni.

”Men da Han ble spurt av fariseerne når Guds Rike skulle komme, svarte Han dem og sa: Guds Rike kommer ikke på den måte, at en kan se det med sine øyne; heller ikke skal de si: se her eller se der er det! For se, Guds rike er inne i dere.” (Luk. 17, 20. 21)

Himmeriket kan fornemmes, men det kan ikke ses. Guds Ånds arbeid i vårt indre blir sammenliknet med en surdeig. Kristus illustrerer med dette bilde det menneskelige hjerte. Sannhetens surdeig, som arbeider i det indre vil komme til syne i livet. Hjertet må renses for all urenhet, mennesket må være utstyrt med karaktertrekk som vil gjøre ham i stand til å gjøre tjeneste for Gud på alle fronter. Mens surdeigen forandrer melmassen, er prosessen usynlig, men den arbeider til melet er forandret til brød. Således må Guds Ånd skape en total forvandling. Nye evner blir ikke lagt til, men det skjer en fullstendig endring i måten å bruke dem på. De naturlige tilbøyelighter blir mjuknet opp og undertrykt. Nye tanker, nye følelser, nye motiver blir plantet inn. Men selv når enhver evne blir fornyet mister et menneske likevel ikke sin personlighet, sin identitet.

Skriftene er den store kraft som skaper denne forvandlingen. Kristus bad: ”Hellige dem i sannheten; Ditt Ord er sannhet!” (Joh. 17, 17) I dette store arbeid samarbeider vi med Gud. Det må være samarbeide mellom det guddommelige fellesskap og det menneskelige instrument.

Det melet, som surdeigen ble gjemt i representerer hjertet, som tror og mottar Jesus. Kristus demonstrerer gjennom mennesker de prinsipper, som Han som den eneste er i stand til å bringe inn i hjertet. Verden ser på denne gruppe mennesker som et mysterium, de ikke kan fatte. Den selviske, penge-elskende mann lever for å spise og drikke og nyte sine verdslige goder. Men Han tenker ikke på evigheten. Han stenger den evige verden ute fra sin tankeverden. Men den som mottar og tror på sannheten har den tro, som gir seg til kjenne i kjærlighet og som renser sjelen fra alt, som er sensuelt. Verden forstår dem ikke, for i motsetning til den holder Guds barn blikket festet på de evige realiteter. En motiveringskraft arbeider innvendig for å omskape karakteren. En bremsende innflytelse, mottatt fra Himmelen arbeider som surdeigen i melet. Jesu kjærlighet er kommet inn i hjertet med sin frelsende makt for å gjenerobre hele individet bestående av sjel, legeme og ånd. – Manuskript 82, - 26. juni 1898. – ”Sannhetens Surdeig.”

neste kapitel