Denne dag med Gud. kapitel 184. Fra side 187.     Fra side 187 i den engelske utgave.tilbake

Bønnens Kraft. – 27. juni.

”Herren er ikke sen med løftet, således som noen akter det for senhet, men Han har langmodighet med dere, da Han ikke vil at noen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse. (2. Peter 3, 9)

Det undrer meg meget, at Gud vil tåle menneskenes perversitet så lenge, tåle deres ulydighet og likevel la dem leve, misbruke Hans barmhjertighets gaver og bære falsk vitnesbyrd mot Ham i de mest ondskapsfulle ordelag. Men Guds veier er ikke som våre veier, og vi skal ikke undre oss over Hans kjærlige tålmodighet, milde overbærenhet og uendelige medfølelse, for Han har gitt oss et ufeilbart bevis på, at akkurat dette er Hans karakter: sen til vrede og miskunnhet mot tusen av dem, som elsker Ham og holder Hans bud.

Jeg er i sannhet takknemmelig for den søte fred jeg nyter denne morgen. Jeg sov bra i går natt og føler, at min sjel kan hvile i Gud til morgen. Han vil ikke slippe eller svikte meg. Han vil for meg være en meget nær hjelp i nødens stund…

Sjeler forgår i Sine synder på alle sider. Min sjel lengter etter å være med til å lede dem til frelse. Jeg lengter etter å vekke dem opp av deres bevisstløse åndelige tilstand, som fører til død. Å, hvor mange har aldri ennå vært advart, de har aldri hørt sannheten; mens andre, som ikke bryr seg, både blir irettesatt, blir advart og bedt for, likevel forkaster de privilegier og muligheter, som kunne ha frelst dem, hvis de hadde brydd seg. De synes å være frosset fast. Men våre egne hjerter må være varmet opp av guddommelig ild; våre egne kristne anstrengelser og vårt kristne eksempel må være alvorlig og kraftfullt.

Pliktene, som hviler på oss, er ikke små. Vår fornemmelse av avhengighet vil bringe os nærmere til Gud, og vår følelse for de plikter, som skal utføres, vil drive oss til innsats kombinert med våre alvorlige bønner - gjerninger, tro og kontinuerlig bønn. - Kraft! Kraft! - Vårt inderlige rop om kraft uten grenser stiger opp! - Kraften venter på oss. Vi skal bare tilegne oss den; vi skal kun ta Herren på Hans Ord; vi skal kun praktisere tro og stå fast på løftene; vi skal bare kjempe for å motta Guds nåde. Opplæring er ikke nødvendig; genialitet er ikke nødvendig; veltalenhet kan kanskje mangle; men Gud hører bønnen fra den knuste, i ånden nedbøyde med det angerfulle hjerte, og når Herren lytter, finnes det intet på jorden som kan hindre. Guds kraft vil gjøre oss effektive. – Brev 35. – 27. juni 1878. – Til Generalkonferensens formann, hennes mann.

neste kapitel