Denne dag med Gud. kapitel 185. Fra side 188.     Fra side 188 i den engelske utgave.tilbake

Et Lys På Vår Sti. – 28. juni.

”Dine Ords åpenbaring opplyser, de gjør enfoldige forstandige. Jeg åpnet min munn og sukket av lengsel; for jeg stunder etter Dine bud. Vend Deg til meg og vær meg nådig, som rett er mot dem som elsker Ditt navn! Gjør mine trin faste ved Ditt ord, og la ingen urett herske over meg!”

Jeg så en engel stå ved din side, han pekte oppover. Denne engel tjente din far og din mor, og har tilbudt deg sin beskyttelse, men du har ofte vendt deg bort fra ham og har søkt å følge din egen vei. På den måte er du blitt fremmed for Gud.

Lykkelig er den mann som har fått den overbevisning, at Guds Ord er en lampe for hans føtter og et lys på hans sti – et lys som skinner på et mørkt sted. Det er Himmelens direktiv til mennesket. Men det er så mange, å så mange, som ikke har noen annen rettesnor å følge enn dødelige menneskers meninger, fordommer, lidenskaper eller sine egne foranderlige følelser. Deres sinn er i en irritert og tvilende tilstand. De lider av konstant mental feber.

Hvis du hadde fulgt Kristus, ville Guds Ord vært en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten for deg. Men du har ikke gjort Guds Ære til ditt livsverks første valg. Du har Bibelen. Studer den for deg selv, veiledningen der er av Himmelsk opprinnelse og skal verken ignoreres eller fordreies. Det Guddommelige Sinn vil lede dem som ønsker å bli veiledet. Sannhet er sannhet, og den vil opplyse alle, som søker den med ydmyke hjerter. Villfarelse er villfarelser, og ingen porsjon av verdslig filosofi kan forandre den til sannhet.

”For dere er dyrt kjøpte, ær derfor Gud i deres legeme og i deres ånd, som er Guds.” (1. Kor. 6, 20) Hva krever Gud av Sine Dyrt kjøpte arvinger? - Helliggjørelsen av hele skapningen, - en renhet lik Kristi renhet, fullkommen overgivelse av viljen til Gud. Hva er det som sjelens skjønnhet består av? - Nærværet av Guds nåde, Han som ga Sitt liv for å frelse menn og kvinner fra evig død.

Ingen inntrengende bønner er så fremmende og gagnlige, ingen lærdommer så enkle, ingen kommandoer so kraftfulle og så beskyttende, ingen løfter så omfattende som dem, som viser synderen hen til kilden, som er åpnet for å vaske bort skylden fra den menneskelige sjel. - brev 207. – 28. juni 1904. – Til en ”gjøre kjent med” uke i Battle Creek.

neste kapitel