Denne dag med Gud. kapitel 187. Fra side 190.     Fra side 190 i den engelske utgave.tilbake

Kristen Holdning og Ambisjoner. – 30. juni.

”Jeg har skrevet til dere, dere fedre, fordi dere kjenner Ham, som er fra begynnelsen; jeg har skrevet til dere, dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over Den Onde.” (1. Joh. 2, 14. 15)

Min ånd er opprørt inne i meg, når jeg ser og forstår, at vi kun har kort tid til å arbeide i. Aldri har det vært en tid, da det har vært forventet så store resultater av oss som et folk. Aldri har det vært en tid, da ungdom i enhver alder fra alle land trengs til å utføre alvorlig arbeid, som nå.

Samfunnet har bruk for ungdommen i dag. De menn, som har stått forrest i kampen, båret dagens byrde og hete, vil stige ned fra det aktive livs plattform. Hvor finns det unge menn til å fylle deres plasser, når disse vise instruktører og rådgivere ikke greier å bære sine byrder mer? Disse plikter må falle på de unge. Hvor viktig er det, at ungdommen utdanner seg selv, for disse plikter vil overføres til dem.

Forbered deg, min sønn (William C.), til å utføre dine plikter med ukorrupt troskap. Jeg ønsker, at jeg kunne påvirke unge menn til å skjønne, hva de kunne være og hva de kunne gjøre, hvis de ville forstå, hvilke krav Gud har til dem. Han har utstyrt dem med evner, som ikke må stagnere i uvirksomhet, men som skal styrkes og utvikles gjennom edel aktivering.

Willie, mitt største ønske er ikke, at du skal utvikle deg til å bli en stor mann etter verdens standard, men en god mann, idet du hver dag gjør noen fremskritt for å nå Guds standard for rett.

Karakteren skal dannes. Den er et resultat av et helt livs gjerning. Det er et arbeid som krever meditasjon og tanke. Rettsbevisstheten må være veltrent, flid og utholdenhet etablert og styrket. Du kan bli oppmuntret av andre i ditt arbeid, men de kan aldri utføre din oppgave med å seire over fristelse. Du kan ikke være ærlig og sannferdig, flittig og livbringende for dem, heller ikke kan de være det for deg. På et vis må du stå alene og kjempe dine egne kamper. Dog ikke alene, for du har Jesus og Guds engler til å hjelpe deg. Men bare få når opp til det de kunne ha oppnådd av den høyeste karakterutvikling, fordi de ikke setter deres mål høyt nok. Fremgang og lykke vil aldri vokse av seg selv. Det er resultat av arbeid, frukten av lang kultivering. – Brev 22. – 30. juni 1875. Til W. C. White, hennes 20 årige sønn.

neste kapitel