Denne dag med Gud. kapitel 188. Fra side 191.     Fra side 191 i den engelske utgave.tilbake

En Medfølende Frelser. - 1. Juli.

”Derfor sender jeg ham dess snarere, for at dere kan glede dere ved å se ham igjen, og jeg være mer fri for sorg. Ta derfor imot ham i Herren med all glede, og hold slike i ære; for det var for Kristi gjernings skyld han kom døden nær, da han våget sitt liv for å utfylle savnet av dere i tjenesten for meg.” (Fil. 2, 28–30)

Apostelen Paulus, som hadde mottatt mange åpenbaringer fra Herren, møtte vanskeligheter fra forskjellige sider, men midt i alle sine konflikter og skuffelser, mistet han ikke sin tro og sin tillit til Gud. Under Den Hellige Ånds spesielle veiledning ble hans rettsbevissthet renset, forfinet, opphøyet og helliget. Menneskelige veseners og fiendens utspekulerte angrep mot ham, betød for ham midler til disiplin og utdannelse, og han erklærer, at han således samlet seg den mest utmerkede kunnskap, fordi han gjorde seg avhengig av den Herre Jesus Kristus. ”ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre er så meget mer verd, Han for hvis skyld jeg har lidt tap på alt, og jeg akter det for skarn, for at jeg kan vinne Kristus. (Fil. 3, 8)

Jesus føler hvert et stikk av smerte, som rammer de som er helliget til Hans gjerning og som gjør Hans gjerning under store vanskeligheter. La oss dvele ved Jesu kjærlighet for at vi kan få mot og tro. Herren lever og regjerer. Der vil komme uvise rådgivere, som vil forvirre oss, men la oss se opp til Jesus og stole på Ham til alle tider. Han har vært vår hjelper og Han vil fortsette å være vår hjelper. Jeg er somme tider meget forvirret og vet ikke hva jeg skal foreta meg, men jeg vil ikke være deprimert. Jeg har besluttet, at jeg vil bringe all den solskinn inn i min tilværelse som det er mulig.

Gjelden som jeg har pådratt meg, når jeg har forsøkt å fremme Guds sak, bekymrer meg av og til. Jeg fikk gjeld, da jeg forsøkte å skyve arbeidet i Australia fremover. Utgivelsen av ”Slektenes Håp” (Desire of Ages) var en tung utgift, og jeg skylder ennå forlagshusene noe.

Huset, som jeg bor i nå, ble betalt med lånte penger. Jeg er like villig til å gi avkall på min bolig, som jeg var til å kjøpe den. Jeg har intet blivende sted i denne verden. Når Herren sier: ”Gå og bygg opp arbeidet på nye steder” vil jeg gladelig gå!

Min tillit vakler ikke. Jeg er ikke deprimert, for jeg kan holde i Kristi hånd. La oss alltid være glade, for ellers kan andre fange opp mismotets ånd fra oss. – Brev. 127. – 1. juli 1903. – Til Pastor S. N. Haskell, som i mange år arbeidet sammen med Ellen G. White, i arbeidet for evangelisering av byer.

neste kapitel