Denne dag med Gud. kapitel 191. Fra side 194.     Fra side 194 i den engelske utgave.tilbake

Jesus Bryr Seg. – 4. juli.

”Kast all deres sorg på Ham! For Han har omsorg for dere!” (1 Peter 5, 7)

Jeg henviser dere til den eneste sikre og ufeilbare beskyttelse. Bed Gud for Kristi skyld å våke og velsigne dere og deres kjære barn. Han vil gjøre det; Løftet er sikkert. Gud, din Himmelske Fader, vil stå ved din manns side så han kan rådføre seg med Ham, som kan vise vei og trøste etter behov. Å! søk alltid hjelp hos Den Allmektige, Hans utstrakte arm vil frelse.

Selv om din sak er en prøvelse, gi ikke etter for svartsyn eller fortvilelse. Beskytt deg mot det. Ditt hjerte kan verke i deg og kan være nær ved å briste, men stol fortsatt, håp fortsatt. ”for det er ikke av hjertet Han plager eller bedrøver menneskenes barn.” (Klagesangene 3, 33). Tillat aldri deg selv å klage. Vær alltid full av håp, gled deg alltid i Herren og en mer strålende dag vil komme etterpå.

Tålmodig utholdenhet, når du gjør godt, vil lede deg igjennom denne sorgens og stridens verden til herlighet, ære og evig liv. Ha Gud inne i deg og Gud over deg og du har intet å frykte. Bibelen er et lys for dem, som er i mørke. Ved synet av en fullkommen lykkelig, udødelig tilværelse som tilbys dem, som holder ut helt til avslutningen, vil du finne en høynende kraft, en styrke, du trenger, for å kunne motstå fristelse. Stå fast i prøvelsens stund, og du vil til sist vinne kronen, som aldri vil forvitre.

Du trenger ledelse fra oven. Stol på Herren din Gud av hele ditt hjerte. Han vil aldri skuffe din tillit. Hvis du vil be Gud om hjelp, ber du ikke forgjeves. For å oppmuntre oss til å ha tillit og stole på Ham, kommer Han nær til oss ved Sitt Hellige Ord og ved Sin Ånd og prøver på tusen måter å vinne vår tillit. Men intet gleder Ham mer, enn når Han må ta imot den svake, som kommer til Ham for å få styrke. Når vi ber av heile hjertet med vår stemme, er det helt sikkert, at Han vil lytte oppmerksomt og frelse oss med Sin sterke arm.

Gud har aldri et eneste øyeblikk skjult Sitt Ansikt for Sitt folks inderlige bønner. Når alle andre resurser har slått feil, har Han vært en tilstedeværende hjelp i enhver nød. Gud velsigne deg, stakkars, slagne, sårede sjel. Klyng deg til Hans hånd; hold fast! Han vil ta deg, dine barn og alle dine dypeste sorger og byrder og bære dem, hvis du blott vil legge dem på Ham. – Brev 42. - 4. Juli 1875. – Til en søster, som nylig, på det tidspunkt, hadde mistet sin mann.

neste kapitel