Denne dag med Gud. kapitel 192. Fra side 195.     Fra side 195 i den engelske utgave.tilbake

Sannheten Skal Triumfere. – 5. juli.

”Men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsket vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.” (2. Kor. 4, 2)

Det skal ikke bli noen undergraving av de grunnleggende sannheter, som Herren har lagt fram for oss ved mange mirakuløse bevis. Det skal lyde en stemme, som klart og tydelig understreker sannheten som motsetning til skeptisismen og feiltolkingene, som har kommet inn fra sannhetens fiende. Reformer vil finne sted og å leve ut prinsippene for guddommelig sannhet vil bringe vekst i nåde, for de guddommelige hjelpere er effektive når det gjelder å opplyse og hellige den menneskelige forståelse.

Sannheten som den er i Jesus, som den ble forkynt av Ham, da Han var skjult i den bølgende sky, er ekte og sann den dag i dag, og den vil like sikkert forny mottakerens sinn i dag, som den fornyede sinnene i fortiden. Kristus har sagt: ”Men Han sa til ham: Hører de ikke Moses og Profetene, da vil de heller ikke tro, om noen står opp fra de døde.” (Luk. 16, 31)

Som et folk, skal vi forberede Herrens vei; under Den Hellige Ånds overordnede ledelse skal vi spre det rene evangelium. Strømmen av levende vann skal bli dypere og bredere ettersom den baner seg fremover på sin ferd. På alle steder, nære som fjernere, vil menn bli kalt fra plogen og fra mer vanlige yrker, som for en stor del har opptatt deres sinn, og de vil bli utdannet av menn, som har hatt erfaring – menn som forstår sannheten. Gud vil gjøre de vidunderligste gjerninger; således vil fjell av vanskeligheter bli fjernet og kastet i havet.

De som forkynner sannheten vil bestrebe seg for å demonstrere sannheten ved et velordnet liv og en gudfryktig konversasjon. Og idet de gjør dette, vil de bli fylt med Guds kraft og være effektive, når de forkynner sannheten, idet de leverer den nødvendige tilføyelse, slik Gud har gitt dem den.

Kallet skal lyde: ”Sønn, gå og arbeid i Min vingård.” Etterhånden som dette kall blir adlydt, vil budskapet som betyr så meget for jordens beboere bli hørt og forstått. Menn vil forstå, hva som er sannhet. Fremad, og stadig frem, vil arbeidet ekspandere og spre seg. Og Forsynets bemerkelsesverdige gjerninger vil ses og bli gjenkjent, i dommer og i velsignelser. Sannheten vil løfte seieren videre. – Brev 230. – 5. juli 1906. – Til Eldsterådet i Battle Creeks kirke og til pastorer og leger.

neste kapitel