Denne dag med Gud. kapitel 194. Fra side 197.     Fra side 197 i den engelske utgave.tilbake

Angerens Frukter. – 7. juli.

”Ve dere, dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, dere som renser beger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av rov og griskhet!” (Matt. 23, 25)

Da Johannes forkynte i Judeas ørken, og Fariseerne og Sadukeene kom til hans dåp, adresserte denne fryktløse rettferdighetens predikant dem således: ”Men da han så mange av fariseerne og saddukeerne komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! Hvem har lært dere å fly for den kommende vrede? Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig.” (Matt. 3, 7. 8) Da de kom til Johannes, var disse menn ikke drevet av de rette motiver. De var korrupte av prinsipp og i praksis; likevel hadde de ikke noen ide om sin sanne tilstand. Fylt av stolthet og ambisjon, ville de ikke ha betenkt seg et eneste øyeblikk på å benytte seg av hvilket som helst middel som ville gjøre dem i stand til å opphøye seg selv og styrke sin innflytelse over folket. Og å la seg døpe av denne populære unge lærer kunne, tenkte de, styrke deres posisjon blant folket mer suksessfullt!

Deres motiver var ikke skjulte for Johannes, og han møtte dem med det ransakende spørsmål: ”Hvem har lært dere å fly fra den kommende vrede?” Hadde de hørt Guds stemme tale til deres hjerter, ville beviset vært angerens frukter. Sådan frukt fantes ikke. De hadde kun oppfattet, at et menneske hadde advart dem. De var sjarmert av den kraft og frimodighet, som preget Johannes; men Guds Ånd sendte ingen overbevisning til deres hjerter, og som et sikkert resultat av dette, frembrakte ordet, som ble talt, ingen frukt til evigt liv.

Ingen er fjernere fra Guds Rike enn selvrettferdige formalister, som kan være fylt med stolthet over sine egne foretagender, mens de er helt blottet for Kristi Ånd; i stedet er de kontrollert av misunnelse og sjalusi og de setter stor pris på ros og popularitet. De tilhører den klasse, som Johannes betegnet som en generasjon av slanger, barn av Den Onde. De tjener Satans sak mer effektivt enn den vondeste og mest lastefulle, for sistnevnte skjuler ikke sin sanne karakter; han viser, hvem han virkelig er.

Intet mindre enn et forandret liv, angerens frukt, kan møte Guds krav. Uten sådan frukt, er vår trosbekjennelse uten verdi. – The Signs of the Times. – 7. juli 1887.

neste kapitel