Denne dag med Gud. kapitel 198. Fra side 201.     Fra side 201 i den engelske utgave.tilbake

Åndelig Salt. – 11. juli.

”Dere er jordens salt.” (Matt. 5, 13)

Gud krever, at de som bekjenner seg til å tro på Bibelen, Kristi karakters standard, skal bringe Kristi likhet inn i hele sin livsførsel, at ikke en partikkel av saltet skal miste sin bevarende innflytelse. Likheten med Kristus skal alltid være til stede. Sinnet og hjertet skal renses fra all synd, all ulikhet med Kristus skal bort.

Gud har forberedt plikter til alle i Sin tjeneste, til ethvert medlem i menigheten. Hans folk skal fremheve lovens makt over menneskelig dom. Ved å bringe hele individet med legeme, sjel og ånd i overensstemmelse med loven, skal Hans folk levendegjøre loven.

Herren vil bane vei for sine undersåtter, så de kan utføre uselviske gjerninger i alle sammenheng, i alle deres forbindelser med verden. Ved deres vennlighet og kjærlighet skal de vise at de har motvilje mot griskhet og selviskhet og at de representerer himmelens rike i vår verden. Ved uselviskhet, ved å gi avkall på den inntekt, de eventuelt kunne ha fått, skal de unnfly synden, for at de i overensstemmelse med Guds Rikes Lover kan presentere Sannheten i all sin skjønnhet.

Men dersom våre ord og handlinger er ukristelige; hvis den ånd vi har ikke er hjelpsom; hvis vi tviholder på de gamle avskyelige karaktertrekk og forsøker å få det beste ut av alt på andres bekostning; hvis vi ikke tenker over at det er vår plikt å hjelpe andre, hvis det bekymrer oss lite om vi skader eller ødelegger en brors fremtidsplaner, er vi som salt, der har mistet sin kraft, - ikke brukelig til noe annet enn å bli kastet ut og tråkket ned som verdiløst. - Vi kan vinne noen fordeler selv, men hvilken hjelp har vi vært for verden?

Hvordan kan vi ha bevarende karakter-kvaliteter, der er som salt der bevarer sin kraft? Hvordan kan vi utøve en bevarende innflytelse? Ved å adlyde de klare Guds Bud til minste detalj i enhver livssituasjon; ved å være vennlige, velvillige, menneskekjærlige, sjenerøse; ved å se Guds saks behov og prøve på å avhjelpe dem; ved å gjøre den gjerning, som skal gjøres for å representere sannheten som den er i Jesus. – Brev 79. – 11. juli 1901. – Til A. G. Daniells, nyutnevnt president for Generalkonferensen

neste kapitel