Denne dag med Gud. kapitel 20. Fra side 28.     Fra side 28 i den engelske utgave.tilbake

Himmelen på Min Side. - 20. januar.

”Det er øyet, som gir legemet lys. Er ditt øye friskt, blir hele ditt legeme lyst.” Matt 6, 22.

Satan jobber i dag som forfører og anklager. Herren erklærer, at han er brødrenes anklager dag og natt. Etter lang trening er Satan blitt overordentlig dyktig til å finne feil og han utdanner gjerne enhver, som han kan bruke, til å hjelpe seg i denne gjerning. Mange er blitt forført av ham og beveger sig i blinde inn på de stier, som Satan åpner for dem.

Den sentrale makt på Jorden er en demon. Hans trone er midt i denne verden, der Guds trone skulle ha vært. Han er blitt beskyttet av kirken, for kirken har føyd seg etter verden og lever i overtredelse av Guds Hellige Lov. Kristus ga Seg selv for å kjøpe mennesket fri fra ødeleggerens makt. Ved å bære Verdens synd knuste Han Satans makt. Han sa: ”Jeg vil være sentret for den frelste verden.” 28

Herren vil ikke tillate Sin menneskelige skatt med Kristus, dets Hode i teten, skal gå inn i fiendens rekker, uten at enhver bestrebelse for å redde dem er gjort. Deres eneste håp er å holde Guds bud. Dette er evangeliet, som er blitt forkynt hele veien ned til vår tid.

Til alle sender Kristus denne invitasjon: ”Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil Jeg gi dere hvile. Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For Mitt åk er gagnlig og Min byrde lett.” Matt. 11, 28-30. I årtusener har denne invitasjon lydt i klare toner over verdens larm og tummel. Gud vil ikke overlate mennesker til å følge sine egne lyster og vilje, så de går fortapt, uten at Han gjør et besluttsomt forsøk for å redde dem. Målet med Kristi tjeneste, mulighetene for Hans langtrekkende barmhjertighet og makt er uten grenser. - Brev 78. 20. januar 1900, til bror og søster Haysmer.

neste kapitel