Denne dag med Gud. kapitel 201. Fra side 204.     Fra side 204 i den engelske utgave.tilbake

Fullkommen Tro. – 14. juli.

”Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!” (Ordspr. 3, 5)

Gud er en meget nær tilstedeværende hjelp, når det er behov for det. Dersom du vil sette din lit til Ham, vil Han la Sin godhet passere forbi deg; Han vil lede deg med Sitt råd. Hans Hellige Ånd, Hans forsyns styrelse, Hans Ords lærdommer – alle vil være hjelpemidler til å instruere deg og lede deg på Hans vei. Herrens Ord til deg er: ”Jeg vil aldri slippe eller forlate deg.” (Hebr. 13, 5). Derfor kan du med ydmykhet, likevel med sikker tillit si: ”Denne Gud er min Gud for evig og alltid.”

Jeg ble instruert om, at jeg skulle si til deg: ”Stol ikke på deg selv, men stol på Gud. Dette er det mål, vi skal måles med i himmelens påsyn: – vår tro på Gud. Søk alvorlig å utføre Guds gjerninger. Praktiser alltid sann gudfryktighets enkelhet. ”Den som ikke finner Meg, skader seg selv; alle de som hater Meg, elsker døden.” (Ordspr. 8, 36) Studer Skriftene; for det finnes intet, som vil stabilisere din tro på Gud så grundig eller binde din tro så fast til Hans sannhet, som dette. Hvis du vil feste din tillit til Gud, kan du ikke unngå å komme seirende ut.

Tal ikke om prøvelser og skuffelser. Se bort fra sådant, se på Kristus. ”Se Det Guds Lam, som fjerner verdens synd.” (Joh. 1, 29) Du er kjøpt med Hans blod. Skuff ikke Ham, som ga Sitt liv, for at du skal få mulighet til å bli en seiervinner. Han ble fristet på ethvert punkt, som kan friste deg og meg. For å bli i stand til å stå imot tilbrakte Han hele netter i bønn og i fortrolig samtale med Sin Far. Kristus forlot ikke denne jord, før Han hadde gjort det mulig for enhver sjel å leve et liv i fullkommen tro og lydighet og å få en fullkommen karakter.

Kristus har gjort det mulig for deg å leve Hans liv. Du har Hans dyrebare ord i Bibelen; tro på dem, lev ut lærdommene. Tvil aldri på Guds Ord, hvis det blir mottatt i ditt liv, vil det foredle og hellige deg og utvide din brukbarhet. Det er din forrett å hjelpe dem, som trenger hjelp og tale oppmuntrende ord til dem, som trenger oppmuntring. Husk alltid på, at du skal vise verden lyset fra Guds herlighet. – Brev 206. - 14. juli 1908. – Et personlig vitnesbyrd.

neste kapitel