Denne dag med Gud. kapitel 202. Fra side 205.     Fra side 205 i den engelske utgave.tilbake

Tåpelig Fanatisme. 15. juli.

”Så de ikke gir seg av med jødiske eventyr og bud av mennesker som vender seg bort fra sannheten.” (Titus 1, 14.)

Det har kommet brever til meg, der mennesker spør meg angående læren om, at intet som har liv burde drepes, enn ikke insekter, hvor plagsomme eller farlige de enn kan være. - Er det mulig, at noen med rette kan påstå, at Gud har gitt dem dette budskap til folket? - Herren har aldri gitt et menneskelig vesen et sådant budskap.

Folket trenger å bli opplyst om, hva som er sant. Disse sidetemaer er som hø, tre og stubber sammenlignet med sannheten for disse siste dager.

Unyttige fabler blir samlet inn som viktig sannhet og av noen blir de endog satt opp som prøver. Budskaper om hvor grusomt det er å drepe dyr for å skaffe seg mat blir spredt. Disse budskaper er sanne, men de kommer fra noen som har fått den ide, at ingen insekter burde bli drept. Med dette har man skapt strid og menneskers sinn har blitt avledet fra den nærværende sannhet.

Gud har ikke fortalt noen, at det er en synd å drepe de insekter, som forstyrrer vår fred og vår hvile. I all Sin undervisning ga Kristus ingen budskaper av denne karakter, og Hans disipler skal kun undervise i det, Han har beordret dem til.

Jeg ville fortelle mine brødre og søstrer: ”Følg nøye den instruksjon, vi finner i Guds Ord. Dvel ved de rike sannheter i Skriftene. Det er den eneste måten du kan oppnå enhet med Kristus på. Du har ikke tid til å ta del i noen strid angående drap av insekter. Jesus har ikke lagt den byrde på deg. Hva har kornet med agnene å gjøre?” (Jer. 23, 28) Kristi egenskaper skal studeres og søkes av hele hjertet, for at hver troende må bli fullkommen i Ham, idet de åpenbarer Hans karakters skjønnhet. Vi har ikke tid til tom, tåpelig tale. La oss dvele ved høytidelige, hellige sannheter for vår tid.

Gud ønsker, at menn og kvinner skal tenke nøkternt og ærlig. De skal stadig stige opp til høyere og høyere stade og få en stadig videre og større horisont. Idet de ser hen til Jesus, skal de forandres til Hans bilde. De skal bruke sin tid til å søke frem de dype, evigvarende himmelske sannheter. – Brev 82. – 15. juli 1901. – Til ”Kjære brødre og søstrer.”

neste kapitel