Denne dag med Gud. kapitel 203. Fra side 206.     Fra side 206 i den engelske utgave.tilbake

Spis for Livet. – 16. juli.

”Min sønn! Akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte! For de er liv for hver den, som finner dem, og legedom for hele hans legeme.” (Ordspr. 4, 20-22)

Feilaktige meninger, akseptert på grunn av mangelfull opplæring i hjemmet, er brakt videre fra barn til barnebarn, og tilfredsstillelse av en fordervet appetitt har blitt vane, hvilket har resultert i ødelagt helse hos tusinder. Våre sanatorier skulle være steder, hvor korrekt undervisning angående liv og helse kan gis til mange. Spisevanene burde beskyttes omhyggelig, for at ingen skal gjøre seg selv syk ved å tilfredsstille appetitten. Det behager ikke Herren, når Hans folk, kjøpt ved offeret av Hans elskede Sønn, tankeløst skulle skade seg selv ved forkjerte livsvaner. Etterhånden som vi kommer igjennom denne verden, burde vi instruere alle, som vil lære, hvorledes vi skal unngå og hvorledes vi skal vinne seier over selvtilfredsstillende praksiser.

Hvis vi tror på Jesus Kristus, bør vi søke forstandsmessig kunnskap om, hvordan vi skal holde hjernen klar og aktiv, for at ikke den minste del av vår innflytelse skal gå tapt. Vi skulle streve etter å samarbeide med Gud ved å holde systemet i en sådan tilstand, at vi kan yte fullkommen tjeneste. Det er virkelig dårlig politikk å mishandle fordøyelsesorganene, for hele menneskets lykke avhenger veldig meget av magen. Når magen blir forstyrret, blir sinnet forstyrret, og hjernens nervekraft blir redusert. Det er derfor en religiøs plikt for enhver å tilegne seg vitenskapen om en helsebringende livsstil, å ha tanke for spørsmålet om dietten i sinne, og å behandle saken samvittighetsfullt.

Apostelen Paulus erklærer, at vi ikke tilhører oss selv, for vi er kjøpt for en ubeskrivelig høy pris. Hvis vi virkelig elsker Ham, som ga Sitt liv for oss, bør vi føle oss under høytidelig tvang til å unngå sykdom.

Styrken av fristelsen til å tilfredsstille en fordervet appetitt kan kun måles ved Kristi utholdende lidelse under Hans lange faste i ørkenen. Kristus visste, at for at fullføre frelsesplanen, måtte Han begynne frelsesverket akkurat der ødeleggelsen startet. Det samme er tilfellet i vår erfaring. Vi må begynne reformarbeidet akkurat der degenerasjonsarbeidet føles så sterkt. – Brev 218. – 16. juli 1908. – Til en president i en konference.

neste kapitel