Denne dag med Gud. kapitel 205. Fra side 208.     Fra side 208 i den engelske utgave.tilbake

Betrodde talenter til bruk i tjeneste. – 18. juli.

”Således er vi mange eet legeme i Kristus, men hver for seg er vi hverandres lemmer. Og da vi har ulike nådegaver, alt etter den nåde, som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den etter som vi har tro til.” (Rom. 12, 5. 6)

Gud har gitt hvert menneske betrodde talenter. Enhver har fått et arbeid av Gud. Det kan ikke være lediggang i Hans vingård. Enhver har en ytterst alvorlig, hellig, høytidelig jobb å utføre for Mesteren. Alle har fått betrodd et arbeid å gjøre og ingen er unnskyldt. Den avsluttende regnskapsdag vil komme, da gjør Herren opp regnskapet med Sine tjenere. Overhyrden er Dommer og illustrerer de store prinsipper som skal bestemme prosedyrene på regnskapsdagen for Hans tjenere, som er rettferdiggjorte ved tro, dømt av sine gjerninger. Tro virksom i kjærlighet renser sjelen for moralsk besmittelse, så den kan bli et tempel for Herren.

Betrodde talenter er ikke reservert til å favorisere noen få, som er bedre stillet enn sine medmennesker utdannelsesmessig, forstandsmessig, intelligensmessig. Talenter er velsignelser, evner eller begavelse gitt til Herrens familie individuelt, til den i den laveste og minst synlige stilling og til dem i de høyeste tillitsposter. De betrodde gaver er delt ut i form av våre forskjellige evner, og alle skal bruke disse evner til Guds ære. Vi skal mangfoldiggjøre deres brukbarhet, for idet vi bruker dem blir vi mer og bedre kvalifisert til å behandle vår Herres goder, som vil vokse ved bruk. Sannhetens lys og alle åndelige fordeler er Herrens gaver. De bør bli verdsatt og få innflytelse på sinnet og karakteren. Vi bør returnere til Gud avkastning svarende til gavene, som er betrodd.

Av nåde er vi blitt valgt til Hans tjenere. En tjener betyr en arbeider, en som bærer bekymringer, byrder og ansvar. Vi må forstå, at det er ikke våre goder, velsignelser, vi håndterer, men Mesterens betrodde midler til oss, så vi kan investere dem med avkastning. Vi kan ikke legge Herrens midler på kistebunnen og ikke gjøre noe med dem; således gjorde den late tjener med sitt ene pund og han mistet sin sjel. Enhver mann har et høytidelig verk å utføre og han må ikke undervurdere oppgaven og spille sin tid. Han får ikke skusle bort sine privilegier og de muligheter, som er gitt ham. Hans karakter må utvikles, han må bli dyktig, egnet til å takle sine privilegier og muligheter, så han kan bli en fullkommen arbeider i Herrens tjeneste. – Manuskript 81. – 18. juli 1893.

neste kapitel